Özel Öğrenci

Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına gelerek öğrenim görmek isteyen diğer yüksek öğretim kurum öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı özel öğrenci başvuruları, 10 Şubat 2023 tarihine kadar alınacaktır..

Diğer Üniversite öğrencilerinin başvuruları, ilgili öğrencilerin kayıtlı olduğu yüksek öğretim kurumu tarafından resmi yazı ile (kayıtlı olduğu yüksek öğretim kurumu senatosunun/yetkili kurulunun “özel öğrenci” olarak ders alabileceğine ilişkin olumlu kararıyla birlikte mazeretine ilişkin dokümanlarında yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.) yapılması gerekmektedir.

10 Şubat 2023 tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.