Başkanın Mesajı


Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Mustafa TOPAKTAŞ

İletişim Tel: 0352 437 49 47 Dahili 10500

e-mail : topaktas@erciyes.edu.tr


Yükseköğretim sistemi son yıllarda ülkemizde büyük bir gelişim göstermiştir. Gelişimin evreleri üniversitelerin eğitim sürecinde değişimi de beraberinde getirmiştir. Bu oluşum sürecini yakından takip etmekte ve paydaşlarımızla eşgüdümlü çalışmalar yapmaktayız.

Başkanlığımız, üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim hayatı boyunca ilgili tüm işlemlerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

Her zaman insanı merkez alan Üniversite yönetim anlayışımıza paralel olarak, hizmetimizden yararlanacak olan öğrencilerimizi önemseyen bir yaklaşım içerisinde, kişisel kalitenin ve geleceğinin yapı taşlarının kurulduğu, insan yaşamının en önemli dönemi olmasının bilincinde olarak hizmet veriyoruz. Öğrencilerimize doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunmaktayız.

Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp, planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve teknolojileri kullanıp, güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanların memnuniyetini ön plana çıkaran birim olma çabasındayız.