Enstitüler

        

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
http://aiite.erciyes.edu.tr
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
http://ebil.erciyes.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü
http://fbe.erciyes.edu.tr/
Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü
http://gevhernesibe.erciyes.edu.tr/
Güzel Sanatlar Enstitüsü
http://gse.erciyes.edu.tr/
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
http://sagens.erciyes.edu.tr/
Sosyal Bilimler Enstitüsü
http://sbe.erciyes.edu.tr