2024-2025 Eğitim - Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvuru Duyurusu
2024-2025 Eğitim - Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvuru Duyurusu

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN

ÖĞRENCİ KABULÜ

(2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı)

 

A-GENEL İLKELER:

Başvuru yapacak adayların öncelikle;

 1. Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında öğrenim görüyor veya mezun olması, 
 2. Aşağıdaki sınav türlerinden birinden taban ve üstünde puan almış olması, gerekmektedir.

 

 B- BAŞVURUSU KABUL EDİLECEK ADAYLAR:

 1. Yabancı uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç]),
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla),  
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye’deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla),
 4. TC uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin [lise] tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
 5. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacakların,

başvuruları kabul edilir. 

 

BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN TABAN PUANLAR

 1. Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puanlar ve koşullar aranır.

a)      ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS’ten 500 üzerinden en az 200 puan,

b)     SAT 1’den matematik puanı en az 500 olmak üzere en az toplam 1000 puan,

c)      ACT (American College Testing) Karma, Matematik ve Bilimsel Mantık'tan en az 21 puan,

ç)      GCE (General Certificate Examination / A Level Sertificate) biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 A düzeyi sertifika,

d)     I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 puan,

e)      ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en fazla 4 puan,

f)       Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 puan,

g)     Ürdün ve Filistin'de yapılan TAWJÎHİ sınavından fen dalında (scientific stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,

ğ)     Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14/20 puan,

h)     Al-Sahada-Al Tahanawiyya (Suriye, Libya Bakaloryası), fen dalında (scientific stream), mühendislik-mimarlık fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,

ı)       Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

i)       İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20 puan,

j)       Kazakistan Ulusal Üniversite Testi; 120 üzerinden en az 90 puan.

k)     Endonezya’da yapılan UAN (Ujian Akhir Nasional) sınavından en az 60 puan,

l)       ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavlarından geçerli puan,

m)   TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya,

n)     Pakistan için Higher Secondary School Certificate (HSSC) sınavından 1100 üzerinden en az 700 puan,

alanlar kabul edilir.

 1. Ülkelerin, yukarıda adı geçmeyen üniversite giriş düzeyindeki kendi ulusal/uluslararası sınavları, ortaöğretim (lise) bitirme sınavları ve ortaöğretim (lise) diploma notlarıyla da öğrenci kabul edilebilir. Bunların her biriyle ilgili taban puanlar, Komisyon tarafından belirlenir. 
 2. Adayların yerleştirme puanlarının hesaplanmasında 1. ve 2. fıkralarda adı geçen sınav türleri ve diploma notları, birlikte ya da tek başına kullanılabilir.
 3. Komisyon, yerleştirme puanlarını hesaplarken gerekli gördüğü durumlarda adayların başvuru puanlarına katsayı uygulayabilir.
 4. Özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan fakültelere yerleştirilen adaylara ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” yapılır. Başarılı olan adaylar, kayıt hakkı kazanır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.        Sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı kopyası, (TR-YÖS Sınavı ile başvuran adaylar için TR-YÖS sonuç belgesi)

2.        Lise Diploması: Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı kopyası. (Lise son sınıf öğrencileri için durumlarını kanıtlar öğrenci belgesi ve Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı kopyası).  

3.        Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir, ilgili lise müdürlüğü tarafından onaylanmış transkriptlerini ve Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı kopyası,

4.        Pasaport veya Kimlik Kartı’nın kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,

5.        Değerlendirme ve yerleştirme ücretinin banka dekontu (Açıklama bölümünde adayın kimlik bilgileri olmak zorundadır. Başvurusu reddedilen adayların başvuru ücreti iade edilmeyecektir.)

6.        Vesikalık fotoğraf,


 bulunmalıdır.

 

ÖNEMLİ NOT:

Başvurular Internet üzerinden yapılacağından, istenen belgeler ayrıca posta, faks veya e-mail olarak gönderilmeyecektir.

 

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME ÜCRETİ: İkibin Beş Yüz Türk Lirası (2.500,00 TL)

(Açıklama bölümünde adayın kimlik bilgileri olmak zorundadır. Başvurusu reddedilen adayların başvuru ücreti iade edilmeyecektir.)

Halk Bankası Kayseri Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki 1241-06000018 numaralı hesabına yatırılacaktır. 

IBAN NO: TR280001200124100006000018 (İade edilmeyecektir.)

 

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

29 Haziran  - 05 Temmuz 2024 Mesai bitimine kadar (saat 17.00)

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.       Adayların başvuruları Üniversitemiz Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu (Komisyon) tarafından değerlendirilecektir.

2.       Tıp ve Diş Hekimliği programları için belirlenen yurtdışından öğrenci kontenjanlarına, aynı ülkeden kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci sayısı, kontenjanın %10'unu aşamaz,

3.       Mavi kartlı veya çift uyruklu (bir uyruğu T.C. olan) adaylar için Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarındaki kontenjanın %10’u kadar kontenjan verilecektir.

4.       Komisyon, yurtdışından her öğrenci alım sürecinde, ülkeler için programlardaki kota oranlarının belirlenmesinde ve nasıl uygulanacağında yetkilidir.

5.       Yukarıda adı geçen üniversiteye giriş ve ortaöğretim (lise) bitirme sınavlarından alınan puan yüzlük sisteme dönüştürülerek değerlendirilir.

6.       Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarına başvuru için üniversiteye giriş ve ortaöğretim (lise) bitirme sınavlarından en az 85 puan alınması gerekmektedir. Bu programlara diploma notuyla öğrenci başvurusu kabul edilmeyecektir.

7.       Diploma ile başvurularda Mühendislik Fakültesindeki programlar için diploma notunun en az 70, diğer fakültelerdeki programlar için en az 50 olması gerekir.

8.       Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlar ile TR-YÖS sonucu sınav tarihinden itibaren iki yıl için geçerlidir.

9.       Adayların başvuruda kullandığı üniversiteye giriş, ortaöğretim (lise) bitirme sınavı ve diploma notundan en yüksek olanı esas alınır.

10. Yerleştirme işlemlerinde öncelik sırasına göre TR-YÖS puanı- üniversiteye giriş, ortaöğretim (lise) bitirme sınavı puanı- diploma notu puanı dikkate alınacaktır.

11.   Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Öğrenim vizesi Türkiye’ye giriş ve kayıt işlemi için gereklidir. Bu yüzden adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.

12.   Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi Komisyon yetkisi dâhilindedir. Tüm kontenjanların doldurulma zorunluluğu bulunmayıp şartları uygun olan adayların yerleştirilmesi yapılacaktır.

13.   Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

14.   Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenen adayların kayıtları yapılsa dahi kayıtları iptal edilecektir.

 

ONLINE (çevrim içi) BAŞVURU ve SONUÇ AÇIKLAMA ADRESİ  http://obp.erciyes.edu.tr

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından Öğrenci Kabulü Kontenjan Listesi İçin TIKLAYINIZ

 

2024-2025 eğitim - öğretim yılı yurtdışından öğrenci kabulü ile yerleşen öğrencilerin uyruğu ne olursa olsun Katkı Payı / Öğrenim Ücreti yatırmaları gerekmektedir. Katkı Payı / Öğrenim Ücreti tutarları için TIKLAYINIZ 


ÖNEMLİ BİLGİ


(Listedeki KATKI PAYI ve ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2023-2024 yılına ait tutarlar olup, 2024-2025 eğitim - öğretim yılı için Cumhurbaşkanlığı kararı açıklandıktan sonra revize edilecektir.)

 

 

 

27 Haziran 2024 Perşembe
Toplam 0 görüntüleme