2023-2024 GÜZ YARIYILI NOT ORTALAMASI İLE (GANO) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU
2023-2024 GÜZ YARIYILI NOT ORTALAMASI İLE (GANO) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU


2023-2024 GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (fakülteden fakülteye veya yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yatay geçiş için öğrencinin;
 1. Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
 2. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
 3. Disiplin cezası almamış olması gerekir.
 1. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;
 1. Ön lisans/Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 4’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4’lük sistem dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.
 2. Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.
 1. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 2. Yurtdışı yükseköğretim programlarından yatay geçişler; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 14. maddesindeki esaslara bağlı olarak yapılır. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları yurt içi yatay geçiş kontenjanlarının yarısını geçemez.

B-İSTENEN BELGELER

 1. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
 2. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 3. ÖSYS Sınav Puanı (ÖSYM Web servisinden otomatik çekilecektir.)  * (Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine başvuruda bulunacak adayların Kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları Yerleştirme Puanlarını gösteren belge)
 4. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin içerikleri. (Başvuru esnasında sisteme yüklenmeyecektir. Kesin kayıt esnasında intibak işlemleri için yanınızda olması gerekmektedir.) (Üniversitelerin internet sitelerinden alınan ders içerikleri kabul edilecektir.)

Tıp Fakültesi Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler İçin Tıklayınız

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 
BAŞVURU
DEĞERLENDİRME
 
KESİN KAYIT
YEDEK KAYIT
 
 

BAŞLAMA

 

BİTİŞ

 

BAŞLAMA

 

BİTİŞ

 

SONUÇ

 

BAŞLAMA

 

BİTİŞ

 

BAŞLAMA

 

BİTİŞ

TÜM BİRİMLER
7.08.2023
11.08.2023
14.08.2023
23.08.2023
25.08.2023
28.08.2023
1.09.2023
4.09.2023
6.09.2023
TIP FAKÜLTESİ
7.08.2023
11.08.2023
14.08.2023
23.08.2023
25.08.2023
28.08.2023
1.09.2023
4.09.2023
8.09.2023

- Başvuru Tarihi    : 07-11 Ağustos 2023   (Başvuru adresi : https://obp.erciyes.edu.tr/  - p Fakültesi için başvurular dekanlığa şahsen yapılacaktır.

- Sonuç İlan Tarihi: 25 Ağustos 2023  (Sonuçların ilanı https://obp.erciyes.edu.tr/  adresinden yapılacaktır - Tıp Fakültesi kendi internet sayfasında ilan edecektir.)

Başvuru ve kayıt işlemleri son başvuru ve kayıt tarihinde,  mesai saati bitimine kadar yapılabilir.

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir
 2. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 3. Başvurularda notlar 4’lük sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup, 100’lük sistem ile müracaat işlemlerinden 24/10/2014 tarihli ve 18 sayılı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen Erciyes Üniversitesi  not dönüşüm sistemlerinde kullanılacak formüller vasıtasıyla dönüşümler gerçekleştirilecektir.

Başvurular Tıp Fakültesi hariç Üniversitemiz https://obp.erciyes.edu.tr/ internet adresinden online olarak yapılacaktır. Yüklenen belgelerde gerçeğe aykırı bilgiler olması halinde ilgili adayın yatay geçiş hakkı iptal edilecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir

Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Tıp Fakültesi için başvurular dekanlığa şahsen yapılacaktır.)

 1. Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Gerçeğe aykırı belge tespit edilmesi halinde ve başvuranın gerekli şartları taşımaması halinde yerleşmiş olsa dahi ilgilinin yatay geçişi iptal edilecektir.

 

Kontenjanlar İçin Tıklayınız

 

 

 KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (İSTENİLECEK BELGELER)

 1. Bir adet vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğrafınızı mektup zarfı içine koyunuz ve zarfın üzerine TC Kimlik Numaranızı, Adınızı ve Soyadınızı yazınız.)
 2. Halen öğrencisi olduğunuz üniversiteden alacağınız “Yatay Geçişine Engel Bir Durum Olmadığına Dair Belge”.
 3. Onaylı Not Çizelgesi-Transkript (Elektronik İmzalı ve/veya Islak İmzalı) / (İntibak İşlemlerinde kullanılacak kayıtta teslim edilmeyecek.)
 4. Öğrencisi olduğunuz kurumdan aldığınız derslerin onaylı içerikleri (Halen kayıtlı olduğunuz Üniversitenin Web sitesinden alınan çıktı) / (İntibak İşlemlerinde kullanılacak kayıtta teslim edilmeyecek.)
 5. Öğrencisi olduğunuz kurumdan alacağınız onaylı eğitim-öğretim planı (Halen kayıtlı olduğunuz Üniversitenin Web sitesinden alınan çıktı) / (İntibak İşlemlerinde kullanılacak kayıtta teslim edilmeyecek.)
 6. Üniversite sınavına girdiğiniz yıla ait ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Bu belge özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ve Meslek Yüksek Okulu programlarına başvuran adaylardan istenmemektedir.)
 7. Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanını gösterir, kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız onaylı belge (Bu belge sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylardan istenmektedir.)
 8. Özel Yetenek Sınavı En Yüksek Yerleştirme Puanını gösterir, kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız onaylı belge (Bu belge sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylardan istenmektedir.)
 9. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde %10’luk başarı dilimine girdiğinizi gösterir onaylı belge (Bu belge sadece ikinci öğretimde okumakta olup Üniversitemiz Normal Öğretim programlarına başvuran adaylardan istenmektedir.)
 10. Hazırlık sınıfında başarılı olduğunuza ya da Hazırlık sınıfından Muaf olduğunuza dair belge (Bu belge sadece zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuran adaylardan istenmektedir. Hazırlık sınıfı okumadıysanız ya da hazırlık sınıfında başarısız olduysanız bu belgeyi getirmek zorunda değilsiniz. Fakat belge getirmediğiniz takdirde başvurduğunuz programın başvurduğunuz sınıfında zorunlu hazırlık sınıfı var ise hazırlık sınıfına kaydınız yapılacaktır.) Öğrenciler Hazırlık Sınıfı Muafiyet İşlemleri için Üniversitemiz Yabancı Diler Yüksekokulu’nun http://ydyo.erciyes.edu.tr/ internet adresinden duyuruları takip etmesi gerekmektedir.
 11. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinde uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programlara devam edemezler.

 

** DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN GANO İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVULARI 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler; GANO ile Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını aşağıda belirtilen belgeleri dilekçe ekinde (dilekçeniz, yatay geçiş yapmak isteğinizin Fakülte/Yüksekokul adı, bölüm/program adı,  adres ve iletişim bilgileriniz yer alacak şekilde hazırlanmalıdır.) basvuru@erciyes.edu.tr elektronik posta adresine göndererek yapacaklardır.

 

-İSTENEN BELGELER

 1. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
 2. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 3. DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi 
 4. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin içerikleri. (Başvuru esnasında gönderilmeyecek . Kesin kayıt esnasında intibak işlemleri için yanınızda olması gerekmektedir.) (Üniversitelerin internet sitelerinden alınan ders içerikleri kabul edilecektir.)
19 Temmuz 2023 Çarşamba
Toplam 0 görüntüleme