2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine

Yaz okulundan ders alma ile ilgili işlemler;

1. Üniversitemizde Açılacak Olan Yaz Okulundan Ders Alacak Üniversitemiz Öğrencilerinin Yapmaları Gereken İşlemler;

Yaz Okulundan ders alacak öğrencilerimizin 16 Temmuz 2024  tarihinden itibaren 19 Temmuz 2024 Cuma saat 17:30'a kadar ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra sistemler kapanacaktır ve ders kaydı yapılamayacaktır.  Öğrencilerimizin, ÖBİSİS’ten yaz okulunda açılan dersleri seçerek, sistemde oluşan ücreti  Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki yaz okulu hesabına yatırdıktan sonra yaz okulu ders kayıtları yapılmış olacaktır. 

2. Üniversitemizde Açılacak Olan Yaz Okulundan Ders Alacak Diğer Üniversite  Öğrencilerinin Yapmaları Gereken İşlemler;

Diğer Üniversite öğrencilerinin Üniversitemiz yaz okulundan ders alabilmeleri için öncelikle online sistem (http://obp.erciyes.edu.tr) üzerinden 16 Temmuz tarihinden itibaren 19 Temmuz 2024 Cuma saat 14:00'a kadar ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra sistemler kapanacaktır ve ders kaydı yapılamayacaktır. Seçilen dersler neticesinde oluşan yaz okulu ücreti  Halk Bankası Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki yaz okulu hesabına yatırdıktan sonra yaz okulu ders kayıtları yapılmış olacaktır. 

NOT: Derslerin açıldığı fakülte veya bölümde derslere devam ya da gruplara ayrılma işlemini öğrencilerimiz bölümler nezdinde takip edeceklerdir.

3. 2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine;

Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversitemiz Senatosunun belirlediği 1 (bir) üniversiteden yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler.

 

** Üniversitemiz dışında diğer Üniversitelerden yaz okulundan ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren 19 Temmuz Cuma günü saat 16:00’a kadar Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) üzerinden online olarak form doldurmaları ve intibak komisyon üyelerine onaya göndermeleri gerekmektedir.

Yaz okulu sonunda intibaklar bahse konu forma göre yapılacağından online form doldurmayıp intibak komisyon üyelerine onaya göndermeden yaz okulundan ders alan öğrencilerimizin intibak işlemleri yapılmayacaktır. 

Diğer Üniversiteden ders almak üzere başvuruda bulunan öğrenciler, diğer üniversiteden alacakları derslerin açılmaması durumunda, açılmayan dersleri 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Bildirim yapılmayan dersler “FF” harf notu verilerek kaldı olarak sisteme işlenecektir.

 

Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. 

Ders içeriklerine https://dbp.erciyes.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.

 

YAZ OKULU HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Yaz okulu eğitim öğretim süresi 7 haftadır.
 2. Dersler  22/07/2024 – 30/08/2024 tarihleri arasında yüz yüze yapılacaktır.
 3. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 25 AKTS ders alabilirler. Bu toplama; Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen 5-i dersleri hariç tüm dersler dâhildir. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.
 4. Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği 1 (bir) Üniversitenin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler.
 5. Kesin kayıttan sonra ders ekleme, silme değiştirme işlemi yapılamaz.
 6. Bir öğrenci mezun olana kadar diğer üniversitelerden maksimum
  • Önlisans ise    24 AKTS     
  • Lisans ise       40 AKTS 
  • Lisans Üstü ise  16 AKTS ders alabilirler.
 7. Öğrenci asıl dönemlerde dersin devamını verse dahi yaz okulunda derslere   katılmak zorundadır, devamdan muaf sayılmaz. Ayrıca yaz okulunda dersin devamını veren öğrenci dersten kalması halinde asıl dönemde yine dersten muaf sayılmaz derslere katılmak zorundadır.
 8. Yazokulu ders/derslerinin açılması için gerekli asgari sayının sağlanamaması gibi sebeplerle Üniversitemiz tarafından yaz okulunda açılması iptal edilen dersin/derslerin ücretleri iade edilecektir. Ancak söz konusu ders/derslerin iptal edilmesi durumunda yerine tekrar ders seçimi hakkı verilmeyecektir.  (Yaz okulu iadesi çıkması halinde işlemlerin yapılabilmesi için http://obisis.erciyes.edu.tr sisteminden bilgilerimi güncelle kısmında bulunan IBAN bilgisine kendinize ait hesabın IBAN bilgisini girmeniz gerekmektedir. Elden başvuru alınmayacaktır.)
 9. Yazokulu'na katılmak için ders seçimi yapan öğrencilerden, herhangi bir sebepten dolayı ders/derslerini iptal ettirmek isteyen öğrencilerin yatırmış oldukları ücretlerin iadesi yapılmayacaktır.  
 10. Derslerin çakışması ile ilgili olarak, dersi veren ilgili birimlerle iletişime geçilmesi gerekmektedir. Söz konusu ders çakışmaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda değildir.
 11. Yaz Okulundan ders alan öğrenciler aynı anda staj yapamayacaklardır. (Uzaktan Eğitim’de verilen 5i dersleri hariç)
 12. Yaz okulu ücretlerinin T.C. kimlik numaraları ile hesaba yatırılması gerekmektedir. Kesinlikle EFT veya Havale yapılmayacaktır.
 13. Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerimiz yaz okulundan ders alamazlar.

Yaz Okulu Açıklamalar

SENATO KARARI İÇİN TIKLAYINIZ

*Yaz okulunda kesin kayıttan sonra ders ekleme, değiştirme veya bırakma işlemi yapılamaz.
*Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversitemiz Senatosun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Lisans öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulundan en fazla 40 AKTS, ön lisans öğrencileri en fazla 24 AKTS, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 16 AKTS ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin not dönüşümleri Erciyes Üniversitesi Not Sistemine göre yapılır ve sisteme işlenir.

10 Haziran 2024 Pazartesi
Toplam 0 görüntüleme