2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ek Başvuru
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ek Başvuru

Üniversitemiz tarafından Azerbaycan, Kazakistan, Ürdün ve Endonezya da yapılan ERÜYÖS -2023 sınavına giren öğrenciler ile bu ülkelerde lise öğrenimini tamamlayanlar için lise diploma notu ile yurtdışından ek kontenjan ile öğrenci alımı yapılacaktır. 

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ EK-1 İLAN

(2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı)

A-GENEL İLKELER:

Başvuru yapacak adayların öncelikle;

 1. Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında öğrenim görüyor veya mezun olması,
 2. Aşağıdaki sınav türlerinden birinden taban ve üstünde puan almış olması, gerekmektedir.

B- BAŞVURUSU KABUL EDİLECEK ADAYLAR:

 1. Yabancı uyruklu olanlar.
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler.
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler (çift uyruklular).
 4. Ortaöğretiminin tamamını (örgün şeklinde) yurtdışında tamamlayan TC uyruklular. (Konu ile ilgili YÖK yazısı için tıklayınız) (Ülkeye giriş-çıkışlarını pasaport veya emniyet kayıtlarından ispat edemeyen adayların başvuruları geçerli olmayacaktır.)
 5. KKTC uyruklu olup, GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar.

BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN TABAN PUANLAR 

 1. Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puanlar ve koşullar aranır.
  a) TR-YÖS ve Devlet Üniversiteleri YÖS sınavlarından (Online yapılan sınavlar hariç) en az 50 puan,
  b) SAT 1dan en az 1000 toplam puan, matematik puanı en az 500 puan,
  c) ACT (American College Testing) Karma, Matematik ve Bilimsel Mantık'tan en az 21 puan,
  d) GCE (General Certificate Examination / A Level Sertificate) Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 A düzeyi Sertifikası,
  e) I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 puan,
  f) ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en fazla 4 puan,
  g) FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 puan,
  h) ÜRDÜN ve FİLİSTİN'de yapılan TAWJÎHİ sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,
  i) LÜBNAN'da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14/20 puan,
  j) AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye, Libya Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,
  k) Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,
  l) Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında (TCS ) en az 50 puan,
  m) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya,
  n) Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran); İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20 puan,
  o) Kazakistan Ulusal Üniversite Testi; 120 Üzerinden en az 90 puan.
  p) Endenozya’da yapılan Uan (Ujian Akhir Nasional) Sınavından en az 60 puan,
  q) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversiteye giriş sınavlarından geçerli puan, alanlar.
 2. Yukarıda belirtilen sınavlar haricindeki sınavların taban puanları komisyonca karara bağlanır.
 3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan fakülte ve yüksekokullara başvuran adaylara ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. YÖS sonuç belgesi,
 2. Diploma Belgesi,
 3. Pasaport veya Kimlik Kartı,
 4. Açıklama bölümünde, adayın kimlik bilgilerinin bulunduğu değerlendirme ve yerleştirme ücretinin yatırıldığı banka belgesi (Başvurusu reddedilen adayların başvuruda ödemiş olduğu değerlendirme ve yerleştirme ücreti iade edilmeyecektir),
 5. Ortaöğretiminin tamamını (örgün şeklinde) yurtdışında tamamlayan TC uyrukluların ülkeye giriş-çıkışlarını pasaport veya emniyet kayıtlarından ispat eden belgeler,
 6. Vesikalık fotoğraf,

bulunmalıdır.

ÖNEMLİ NOT:

Başvurular Internet üzerinden yapılacağından, istenen belgeler ayrıca posta, faks veya e-mail olarak gönderilmeyecektir.


DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME ÜCRETİ: Beş yüz Türk Lirası (500,00 TL) Halk Bankası Kayseri Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki 1241-06000018 numaralı hesabına yatırılacaktır. IBAN NO: TR280001200124100006000018 (İade edilmeyecektir.)


BAŞVURU TARİHLERİ:

28 Ağustos 02 Eylül 2023 Mesai bitimine kadar (saat 17.00)

Sonuç açıklama tarihi : 8 Eylül 2023

Kayıt tarihleri :25-29 Eylül 2023 


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Adayların başvuruları Üniversitemiz Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu (Komisyon) tarafından değerlendirilecektir.
 2. Başvuruda kullanılacak Sınav taban puan katsayıları Komisyon tarafından belirlenecektir. Yerleştirme puanı = %80 Sınav Puanı + %20 Diploma puanı göz önünde tutularak hesaplanacak ve kontenjanların %70 lik kısmı ERÜYÖS puanı göz önünde tutularak, %30 luk kısmı ise TR-YÖS ve diğer YÖS puanları göz önünde bulundurularak yerleştirme işlemi komisyon tarafından yapılacaktır. Yerleştirme puanı Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarına en az 85 puan ve üzeri olması gerekmektedir.
 3. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.12.2019 ve 24.03.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararlarına göre mavi kartlı veya T.C. (çift) uyruklu adaylara Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarındaki kontenjanların en fazla %10'u kadar kontenjan verilecektir.
 4. Başvurular için 2023 yılında yapılan Sınav puanları geçerlidir. 
 5. Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Öğrenim vizesi Türkiye’ye giriş ve kayıt işlemi için gereklidir. Bu yüzden adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.
 6. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Komisyon yetkisi dâhilindedir. Tüm kontenjanların doldurulma zorunluluğu bulunmayıp şartları uygun olan adayların yerleştirilmesi yapılacaktır.
 7. Gerek görüldüğü durumlarda ek kontenjan ilan edilecek olup, bu kontenjanlara yeniden başvuru yapabilmek için 2023 yılı içerisinde daha önce ilan edilen kontenjanlardan herhangi birine yerleşmemiş olmak gerekmektedir.
 8. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenen adayların kayıtları yapılsa dahi kayıtları iptal edilecektir.


ONLINE (çevrim içi) BAŞVURU ve SONUÇ AÇIKLAMA ADRESİ http://obp.erciyes.edu.tr

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından Öğrenci Kabulü Kontenjan Listesi İçin TIKLAYINIZ.

2023-2024 eğitim - öğretim yılı yurtdışından öğrenci kabulü ile yerleşen öğrencilerin uyruğu ne olursa olsun Katkı Payı / Öğrenim Ücreti yatırmaları gerekmektedir. Katkı Payı / Öğrenim Ücreti tutarları için TIKLAYINIZ.

25 Ağustos 2023 Cuma
Toplam 0 görüntüleme