2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ek-4 Başvuru Duyurusu.
2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ek-4 Başvuru Duyurusu.

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ

KABULÜ EK-4 İLAN (2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı)


ÖNEMLİ NOT:

• Başvurular internet üzerinden yapılacak olup, başvuru için istenen belgeler ayrıca posta, faks veya e-mail olarak gönderilmeyecektir.

• Yabancı uyruklu öğrenci başvurularında önceki yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştirilen öğrenciler yeniden başvuru yapabilirler. Ancak, herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kesin kayıt tarihinden önce kayıtlı bulunduğu programdan kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. 

• Ek-4 yerleştirme işlemleri neticesince Üniversitemize kaydı yapılacak öğrenciler 2024-2025 eğitim - öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenime başlayacaklardır. Ancak Türkçe yeterliliğe sahip olmayan öğrenciler talep etmeleri halinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Türkçe hazırlık sınıfına kayıtları yapılacaktır.


A-GENEL İLKELER:

Başvuru yapacak adayların öncelikle;

    1. Türk liselerine denk bir okulundan mezun olması,

    2. Aşağıdaki sınav türlerinden birinden taban ve üstünde puan almış olması, gerekmektedir.


B- BAŞVURUSU KABUL EDİLECEK ADAYLAR:

1. Yabancı uyruklu olanlar.

2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk Vatandaşlığından Çıkma Belgesi kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar,

3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,

4. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar,

5. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil] tamamlayanlar,

6. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil] tamamlayanlar.


BAŞVURU İÇİN KABUL EDİLEN TABAN PUANLAR

1. Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puanlar ve koşullar aranır.

a) ÖSYM tarafından yapılan TR-YÖS’ten 500 üzerinden en az 200 puan,

b) ERÜYÖS’ten en az 50 puan,

c) SAT 1’den matematik puanı en az 500 olmak üzere en az toplam 1000 puan,

ç) ACT (American College Testing) Karma, Matematik ve Bilimsel Mantık'tan en az 21 puan,

d) GCE (General Certificate Examination / A Level Sertificate) biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 A düzeyi sertifika,

e) I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 puan,

f) ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en fazla 4 puan,

g) Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 puan,

ğ) Ürdün ve Filistin'de yapılan TAWJÎHİ sınavından fen dalında (scientific stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,

h) Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14/20 puan,

ı) Al-Sahada-Al Tahanawiyya (Suriye, Libya Bakaloryası), fen dalında (scientific stream), mühendislik-mimarlık fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,

i) Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

j) İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20 puan,

k) Kazakistan Ulusal Üniversite Testi; 120 üzerinden en az 90 puan.

l) Endonezya’da yapılan UAN (Ujian Akhir Nasional) sınavından en az 60 puan,

m) ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavlarından geçerli puan,

n) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya, alanlar kabul edilir.

2. Ülkelerin, yukarıda adı geçmeyen üniversite giriş düzeyindeki kendi ulusal/uluslararası sınavları, ortaöğretim (lise) bitirme sınavları ve ortaöğretim (lise) diploma notlarıyla da öğrenci kabul edilir. Bunlara dair taban puanlar Senato tarafından belirlenir.

3. Özel yetenek sınavlarına göre öğrenci alan fakülte ve yüksekokullara başvuran adaylara ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” yapılır.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Sınav sonuç belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı kopyası, (YÖS Sınavı ile başvuran adaylar için YÖS sonuç belgesi)

2. Lise Diploması: Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı kopyası.

3. Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir, ilgili lise müdürlüğü tarafından onaylanmış transkriptlerini ve Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı kopyası,

4. Pasaport veya Kimlik Kartı’nın kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,

5. Değerlendirme ve yerleştirme ücretinin banka dekontu (Açıklama bölümünde adayın kimlik bilgileri olmak zorundadır. Başvurusu reddedilen adayların başvuru ücreti iade edilmeyecektir.)

6. Vesikalık fotoğraf


DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME ÜCRETİ:

Beş yüz Türk Lirası (500,00 TL)

* Dekont üzerinde başvuru yapan adayın "Ad Soyad" bilgisi bulunması gerekmektedir.

* Dekont tarihi 04-08 Mart 2024 tarihleri arasında olması gerekmektedir. İlk başvuru esnasında yatırılan değerlendirme ücretine ait dekontla başvuru alınmayacaktır. Halk Bankası Kayseri Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki 1241-06000018 numaralı hesabına yatırılacaktır. (İade edilmeyecektir.)

IBAN NO: TR 28 0001 2001 2410 0006 0000 18 (İade edilmeyecektir.)


BAŞVURU TARİHLERİ:

** 04-08 Mart 2024 (saat 23.59)

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ:

** 15  Mart 2024

YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT TARİHLERİ:

** 18 Mart – 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 17.00'a kadar


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Adayların başvuruları Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınav ve Kabul Komisyonu (Komisyon) tarafından değerlendirilecektir.

2- Yurtdışından öğrenci kabul başvurularında Komisyon tarafından belirlenecek programlarda %20 ülke kontenjanı uygulanacaktır.

3- Yukarıda adı geçen üniversiteye giriş ve ortaöğretim (lise) bitirme sınavlarından alınan puan yüzlük sisteme dönüştürülerek değerlendirilir.

4- Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarına başvuru için üniversiteye giriş ve ortaöğretim (lise) bitirme sınavlarından en az 85 puan alınması gerekmektedir. Bu programlara diploma notuyla öğrenci başvurusu kabul edilmeyecektir.

5- Diploma ile başvurularda Mühendislik Fakültesindeki programlar için diploma notunun en az 70, diğer fakültelerdeki programlar için en az 50 olması gerekir.

6- Sınav sonucu ile başvurular için 2022 ve 2023 yılında yapılan sınavların sonuçları geçerlidir. Online (çevrimiçi) sınav sonuçları geçerli değildir.

7- Adayların başvuruda kullandığı üniversiteye giriş, ortaöğretim (lise) bitirme sınavı ve diploma notundan en yüksek olanı esas alınır.

8- Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Öğrenim vizesi Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversitemize kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

9- Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Komisyon yetkisi dâhilindedir. Tüm kontenjanların doldurulma zorunluluğu bulunmayıp şartları uygun olan adayların yerleştirilmesi yapılacaktır.

10- Daha önceki ilandaki kontenjanlardan yerleşip kayıt yaptıranlar ek ilanda başvuru yapamazlar.

11- Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenen adayların kayıtları yapılsa dahi kayıtları iptal edilecektir.

13- Pakistan için Higher Secondary School Certificate (HSSC) sınavından 1100 üzerinden en az 750 puan almış olmak.


ONLİNE BAŞVURU ve SONUÇ AÇIKLAMA ADRESİ

http://obp.erciyes.edu.tr

Kontenjan Listesi İçin TIKLAYINIZ.

2023-2024 eğitim - öğretim yılı yurtdışından öğrenci kabulü ile yerleşen öğrencilerin uyruğu ne olursa olsun Katkı Payı / Öğrenim Ücreti yatırmaları gerekmektedir.

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti tutarları için TIKLAYINIZ.

03 Ocak 2024 Çarşamba
Toplam 0 görüntüleme