2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI PEDAGOJİK FORMASYON UYGULAMA SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI PEDAGOJİK FORMASYON UYGULAMA SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Üniversitemiz Senatosunun 01.02.2024 tarihli ve 04 sayılı toplantısında alınan karar gereğince;


  1. Lisans öğrenimi sırasında pedagojik formasyon derslerini alan öğrencilerden, lisans mezuniyet şartlarını yerine getirenlerin mezuniyet işlemleri başlatılır. Bu öğrencilerden lisans mezuniyet şartlarına ek olarak, 40 AKTS’lik pedagojik formasyon derslerini başarı ile tamamlayanların lisans diplomalarının arka yüzüne “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.” ifadesi yazılır.
  2. Lisans mezuniyet şartlarını tamamlamalarına rağmen, 40 AKTS’lik pedagojik formasyon derslerini başarı ile tamamlayamayanlar ve/veya eksik dersi kalanlar da lisans mezuniyet şartlarını sağladıkları için lisans programından mezun edilir. Bu öğrencilerin, talep etmeleri halinde kalan derslerini Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda tamamlaması hususunda herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.
  3. Öğrencilerin başarısız olduğu pedagojik formasyon dersleri, lisans mezuniyet işlemi yapılırken transkriptlerinden silinir ve GANO’ya dahil edilmez.
  4. Öğrencilerin ERÜ pedagojik formasyon eğitimi kapsamında ders alabilmesi için, Güz dönemlerinde ilan edilen pedagojik formasyon eğitimi kontenjanlarına GANO’ya göre yerleşmiş olması gerekir. ERÜ’de pedagojik formasyon derslerini ilan edilen kontenjan kapsamında almamış öğrenciler, başka üniversitelerden pedagojik formasyon derslerini alamaz ve üniversitemizde bu dersler için intibak talebinde bulunamaz.
05 Şubat 2024 Pazartesi
Toplam 0 görüntüleme