Daire Başkanı
Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mustafa TOPAKTAŞ
İletişim Tel: 0352 437 49 47 
e-mail : topaktas@erciyes.edu.tr