EĞİTİM SÜRELERİ
Ön lisans Öğretimi: Erciyes Üniversitesi'nde ön lisans öğretimi; Kayseri Meslek Yüksekokulu, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler  Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Bünyan Meslek Yüksekokulu ve Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda yapılmakta olup, süresi dört yarıyıldır. Bunun yanında lisans öğretiminin ilk dört yarıyılına ait dersleri başarı ile tamamladıktan sonra, daha ileriki yıllarda başarısızlık veya başka sebeplerle üniversiteden ayrılmak zorunda kalan öğrencilere, istekleri halinde, başarı ile tamamladıkları ilk dört yarıyıldaki dersleri kapsayan bir önlisans diploması verilebilir.


Lisans Öğretimi: Üniversitemizde lisans öğretimi; 18 fakültede ve 3 yüksekokulda yapılmaktadır. Lisans öğretiminin süresi Tıp Fakültesinde on iki yarıyıl, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinde on yarıyıl olup, diğer fakültelerde sekiz yarıyıldır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda da sekiz yarıyıldır.


Lisansüstü Öğretim: Üniversitemizde lisansüstü öğretim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve  Güzel Sanatlar Enstitülülerinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılmaktadır.