EĞİTİM SÜRELERİ
Ön lisans Öğretimi: Erciyes Üniversitesi'nde ön lisans öğretimi; Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu'nda yapılmakta olup, süresi dört yarıyıldır. Bunun yanında lisans öğretiminin ilk dört yarıyılına ait dersleri başarı ile tamamladıktan sonra, daha ileriki yıllarda başarısızlık veya başka sebeplerle üniversiteden ayrılmak zorunda kalan öğrencilere, istekleri halinde, başarı ile tamamladıkları ilk dört yarıyıldaki dersleri kapsayan bir önlisans diploması verilebilir.


Lisans Öğretimi: Üniversitemizde lisans öğretimi; 19 fakültede yapılmaktadır. Lisans öğretiminin süresi Tıp Fakültesinde on iki yarıyıl, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinde on yarıyıl olup, diğer fakültelerde sekiz yarıyıldır.


Lisansüstü Öğretim: Üniversitemizde lisansüstü öğretim, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre ve  Güzel Sanatlar Enstitülülerinde yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılmaktadır.