EĞİTİM-ÖĞRETİM

YAZ OKULU

      Üniversitemizde öğrencilerin eğitim-öğretim olanaklarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlayarak eğitim-öğretimin verimliliğini artırmak, güz ve bahar yarıyılında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni imkan sağlamak ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmaları amaçlanmaktadır.Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerde üniversitemiz Yaz Okulundan yararlanmaktadır.

ÇiFT ANADAL İKİNCİ LİSANS PROGRAMI

        Fakülte ve dört yıllık yüksek okullarda anadal lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilere aynı zamanda başka bir bölüm veya birimin eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir lisans diploması alabilme veya aynı birim içinde başka bir lisans programına geçiş yapabilme imkanı sağlanmaktadır.

YANDAL PROGRAMI       

       Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans veya lisans programlarına devam eden başarılı öğrencilere, kendi birimleri içerisinde aynı puan türüyle öğrenci alan farklı programları yandal olarak seçebilmek imkanı verilmektedir.LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAN DERS ALMALARI

       Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların son sınıfında öğrenim görüp içinde bulunduğu öğretim yılında mezun olabilecek durumdaki başarılı öğrenciler, "Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programlarından Ders Almalarını Düzenleyen Esaslar" dahilinde ilgili enstitü kurulları kararı ile lisansüstü derslere yönetmelikler uyarınca ders kaydı Yaptırabilmektedir.