Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji (y.l.)
Biyoloji (doktora)
Elektronik Mühendisliği (y.l.)
Elektronik Mühendisliği (doktora)
Fizik (y.l.)
Fizik (doktora)
İnşaat Mühendisliği (y.l.)
İnşaat Mühendisliği (doktora)
İnşaat Mühendisliği (g.o.p.ün.ort.yl.)
İnşaat Mühendisliği (s.imam Ü.ort.dr.)
Makine Mühendisliği (y.l.)
Makine Mühendisliği ( Doktora)
Makine Mühendisliği (b.eren Ü.ort. Yl.)
Matematik (y.l.)
Matematik (doktora)
Kimya (y.l.)
Kimya (doktora)
Bilgisayar Mühendisliği (y.l.)
Bilgisayar Mühendisliği (doktora)
Mimarlık (y.l.)
Endüstri Mühendisliği (y.l.)
Endüstri Mühendisliği (doktora)
Gıda Mühendisliği (y.l.)
Gıda Mühendisliği (doktora)
Elektrik-elektronik Müh. (y.l.)
Elektrik-elektronik Müh. (doktora)
Şehir Planlama (y.l.)
Kentsel Tasarım (y.l.)
Tekstil Mühendisliği (y.l.)
Tekstil Mühendisliği (doktora)
Astronomi Ve Uzay Bilimleri (y.l.)
Astronomi Ve Uzay Bilimleri (doktora)
Harita Mühendisliği (y.l.)
Harita Mühendisliği (doktora)
Çevre Mühendisliği (y.l.)
Çevre Mühendisliği (doktora)
Mekatronik Mühendisliği (y.l.)
Mekatronik Mühendisliği (doktora)
Sivil Havacılık (y. L.)
Sivil Havacılık (doktora)
Biyomedikal Mühendisliği (y.l.)
Biyomedikal Mühendisliği (doktora)
Fen Bilgisi Eğitimi (y.l.)
İlköğretim Matematik Eğitimi (y.l.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (y.l.)
Enerji Sistemleri Mühendisliği (doktora)
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği (y.l.)
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği (doktora)
Malzeme Bil Ve Makine Müh.(mş.or.yl.ing)
Malzeme Bil Ve Makine Müh.(mş.or.dr.ing)
Malzeme Bil. Ve Müh.(nvş.hcb.ün.or.yl.)
Bitki Koruma (y.l.)
Tarla Bitkileri (y.l.)
Bahçe Bitkileri (y.l.)
Bahçe Bitkileri (doktora)
Bilgisayar Mühendisliği(yl.yabancı Dil)
Biyoloji (yl. Yabancı Dil)
Biyoloji(dr. Yabancı Dil)
Fizik (yl. Yabancı Dil)
Gıda Mühendisliği (yl. Yabancı Dil)
Gıda Mühendisliği (dr. Yabancı Dil)
Kimya (yl. Yabancı Dil)
Makine Mühendisliği (yl. Yabancı Dil)
Makine Mühendisliği (dr. Yabancı Dil)
Matematik (yl. Yabancı Dil)
Matematik (melikşah Ün. Ort.yl.ing.)
Matematik (melikşah Ün.ort.dr.ing.)
İnşaat Mühendisliği (yl. Yabancı Dil)
Endüstriyel Tasarım Müh.(yl)
Endüstriyel Tasarım Müh.(doktora)
Biyosistem Mühendisliği (yl.)
Biyosistem Mühendisliği(doktora)
Tarımsal Biyoteknoloji (y.l.)
Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri(yl.ing)
Tarım Bilimleri Ve Teknolojileri(dr.ing)
Biyoloji Öğretmenliği(tezsiz Y. Lisans)
Matematik Öğretmenliği(tezsiz Y. Lisans)
Fizik Öğretmenliği (tezsiz Y. Lisans)
Kimya Öğretmenliği (tezsiz Y. Lisans)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Anatomi (yüksek Lisans)
Anatomi (doktora)
Beden Eğitimi Ve Spor Bil.(yüksek Lisans
Beden Eğitimi Ve Spor (doktora)
Biyokimya (yüksek Lisans)
Biyokimya (doktora)
Vet.farmakoloji-toksikoloji (cum.ort.yl)
Vet.farmakoloji-toksikoloji (cum.ort.dr)
Biyoistatistik (yüksek Lisans)
Biyoistatistik (doktora)
Tıp Parazitoloji (cumh.ü.ort.dr)
Farmakoloji (yüksek Lisans)
Farmakoloji (doktora)
Fizyoloji (yüksek Lisans)
Fizyoloji (doktora)
Fizyoloji (cum.ün. Ortak Y.l.)
Fizyoloji (cum.ün.ort. Dr)
Halk Sağlığı (yüksek Lisans)
Halk Sağlığı (doktora)
Histoloji-embriyoloji (yüksek Lisans)
Histoloji-embriyoloji (doktora)
Mikrobiyoloji (yüksek Lisans)
Mikrobiyoloji (doktora)
Mikrobiyoloji (yüksek Lisans İng.)
Mikrobiyoloji (doktora İng.)
Tıbbi Biyoloji (yüksek Lisans)
Tıbbi Biyoloji (doktora)
Tıbbi Biyoloji (gop.ü.ort.yl.)
Tıbbi Biyoloji (gop.ü.ort.dr.)
Tıbbi Biyoloji (n.erbakan Ü.ort.dr.)
Fiziksel Tıp Ve Reh.(yüksek Lisans)
Fiziksel Tıp Ve Reh. (doktora)
Biyofizik (yüksek Lisans)
Biyofizik (doktora)
Parazitoloji (yüksek Lisans)
Parazitoloji (doktora)
Veter. Mikrobiyo (yüksek Lisans)
Veter.mikrobiyo (doktora)
Veteriner Mikrobiyoloji (k.kale.ort.dr)
Veter.farmakoloji-toksikoloji(yük. Lis)
Veter.farmakoloji-toksikoloji (doktora)
Veter. Biyokimya (yüksek Lisans)
Veter. Biyokimya ( Doktora)
Veter. Besin Hij Ve Tek. (yüksek Lisans)
Veter. Besin Hij Ve Tek.(doktora)
Veter. Besin Hij Ve Tek. (k.k.ort.y.l.)
Veter. Besin Hij Ve Tek. (k.k.ort.dr.)
Veter. Doğum Ve Jin (yüksek Lisans)
Veter.doğum Ve Jin.(doktora)
Veter.hist.-embr.(yüksek Lisans)
Veter.hist.-embr. (doktora)
Veter.parazitoloji (yüksek Lisans)
Veter.parazitoloji(doktora)
Veter.parazitoloji (cum.ü.ort.yl.)
Veter.parazitoloji (cum.ü.ort.dr.)
Veter.patoloji (yüksek Lisans)
Veter.patoloji (doktora)
Veteriner Patoloji (selçuk Ü.ort. Dr)
Veter. Zootekni (yüksek Lisans)
Veter. Zootekni (doktora)
Hemşirelik (yüksek Lisans)
Hemşirelik (nevşehir Ü.ort.yl)
Veteriner Anatomi (yüksek Lisans)
Veter. Anatomi (doktora)
Veteriner Anatomi (selçuk Ü.ort.yl.)
Veteriner Anatomi (selçuk Ü.ort.dr.)
Vet.hayvan Bes.ve Bes.has(yüksek Lisans)
Vet.hayvan Bes.ve Bes.has.(doktora)
Veteriner İç Hast.(yüksek Lisans)
Veteriner İç Hast.(doktora)
Veteriner Cerrahi (yüksek Lisans)
Veteriner Cerrahi(doktora)
Veteriner Dölerme.ve Suni Toh.(yük.lis)
Tıbbi Genetik (yüksek Lisans)
Tıbbi Genetik (doktora)
Beslenme Ve Diyetetik (yüksek Lisans)
Beslenme Ve Diyetetik (doktora)
Farmasötik Kimya (yüksek Lisans)
Farmasötik Kimya (doktora)
Protetik Diş Tedavisi (doktora)
Restoratif Diş Tedavisi (doktora)
Analitik Kimya (yüksek Lisans)
Analitik Kimya (doktora)
Çocuk Sağ.ve Hast.hemşireliği (doktora)
Doğum Ve Kadın Hast.hemşireliği(doktora)
İç Hastalıkları Hemşireliği (doktora)
Halk Sağlığı Hemşireliği (doktora)
Eczacılık Biyokimya (yüksek Lisans)
Eczacılık Biyokimya (doktora)
Eczacılık Biyokimya (cumh.ü.ort.y.l)
Farmasötik Mikrobiyoloji (yüksek Lisans)
Periodontoloji (doktora)
Ortodonti (doktora)
Ağız-diş-çene Hast.ve Cerrahisi(doktora)
Veteriner Fizyoloji (yüksek Lisans)
Veteriner Fizyoloji (k.kale Ü.ort.y.l.)
Veteriner Fizyoloji (k.kale Ü.ort.dr.)
Veteriner Viroloji (yüksek Lisans)
Ruh Sağlığı Ve Hast. Hemşireliği (d.r)
Sağlık Fiziği (yüksek Lisans)
Hayvan Sağlığı Ekonomisi Ve İşl.(yl)
Farmakognozi (yüksek Lisans)
Farmakognozi (doktora)
Hareket Ve Antrenman Bilimleri (y.lis.)
Spor Yöneticiliği (yüksek Lisans)
Eczacılık Farmakoloji (yüksek Lisans)
Eczacılık Farmakoloji(doktora)
Kök Hücre Bilimleri (yl)
Klinik Bakteriyoloji Ve Enf.has.(yl)
Solunum Bakımı Ve Rehabilitasyon (yl)
Egzersiz Fizyolojisi (y.l)
Egzersiz Fizyolojisi (doktora)
Pedodonti (ankara Ü. Ort. Dr)
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (dr)
Hemşirelik Esasları (doktora)
Biyoistatistik (yükseklisans)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Programları Ve Öğretim(y.l.)
Eğitim Bil. (doktora)
Sosyoloji (selçuk Ü.ort.yl)
Felsefe Ve Din Bil.(yüksek Lisans)
Felsefe Ve Din Bil.(doktora)
İktisat (yüksek Lisans)
İktisat (doktora)
İktisat (doktora İng.)
İslam Tarihi Ve Sanatları (yüksek Lisans
İslam Tarihi Ve Sanatları (doktora)
İşletme (yüksek Lisans)
İşletme (doktora)
Tarih (yüksek Lisans)
Tarih (doktora)
Tarih (bitlis E.ü.ort. Dr)
Temel İslam Bil (yüksek Lisans)
Temel İslam Bil (doktora)
Türk Dili Ed. (yüksek Lisans)
Türk Dili Ed. (doktora)
İngiliz Dili Ve Edebiyatı (yüksek Lisans
İngiliz Dili Ve Edebiyatı (doktora)
İngiliz Dili Ve Edebiyatır(m.şah Ü.or.dr
Sanat Tarihi (yüksek Lisans)
Sanat Tarihi (doktora)
Müzik Bilimleri Anasanat Dalı (y.lisans)
Radyo, Sinema Ve Televizyon (y.lisans)
Gazetecilik (yüksek Lisans)
Gazetecilik (doktora)
Özel Hukuk (yüksek Lisans)
Özel Hukuk (doktora)
Kamu Hukuku (yüksek Lisans)
Kamu Hukuku (k.kale Ün.ort.doktora)
Sosyoloji (yüksek Lisans)
Spor Yöneticiliği (yüksek Lisans)
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (y.lisans)
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (doktora)
Rus Dili Ve Edebiyatı (yüksek Lisans)
Rus Dili Ve Edebiyatı (doktora)
İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi(y.l)
Kadın Çalışmaları (yüksek Lisans)
Eğt.yön.teftişi Plan.ve Ekonomisi (y.l.)
Arap Dili Ve Belagatı (y.l)
Arap Dili Ve Belagatı (doktora)
Türkçe Eğitimi (y.l)
Uluslararası İlişkiler (y.l)
Avrasya Araştırmaları (y.l)
Kore Dili Ve Edebiyatı (y.l)
Kore Dili Ve Edebiyatı (doktora)
Japon Dili Ve Edebiyatı (y.l)
Felsefe (yüksek Lisans)
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (y.l.)
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi(doktora)
İletişim Bilimleri (doktora)
Çin Dili Ve Edebiyatı (y.l)
Turizm İşletmeciliği (y.l)
Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi (y.l)
İlköğr.din.kült.ve Ahl.bil.eğt.(y.l)
Maliye (yüksek Lisans)
Türk Dili Ve Ed.öğr. (tezsiz Yük.lis.)
Tarih Öğretmenliği (tezsiz Yük.lis.)
Müzik Öğretmenliği (tezsiz Yük.lis.)
Resim Öğretmenliği (tezsiz Yük.lis.)
Özel Hukuk (tezsiz.yük.lis.i.ö.)
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Tzs.y.l.i.ö.
Kamu Hukuku (tezs.yük.lis. İ.ö.)
Eğt.yön.teftişi Plan.ve Eko (tzs.y.l.)
Rusça Öğr.(tezsiz Yük.lis.)
İşletme (tezsiz Y.lis.i.ö.)
Tarih (tezsiz Y.lis.i.ö.)
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Resim Anasanat Dalı (yüksek Lisans)
Resim Anasanat Dalı(sanatta Yeterlik)
Seramik Anasanat Dalı (yüksek Lisans)
Müzik Anasanat Dalı (yüksek Lisans)
Müzik Bilimleri Anabilim Dalı (doktora)
Heykel Anasanat Dalı(yüksek Lisans)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Programları Ve Öğretim(y.l.)
Eğt.yön.teftişi Plan.ve Ekonomisi (y.l.)
Sosyal Bilgiler Eğitimi(y.l)
Türkçe Eğitimi (y.l)
Türkçe Eğitimi (doktora)
Fen Bilgisi Eğitimi (y.l)
Fen Bilgisi Eğitimi (doktora)
Matematik Eğitimi (y.l)
İlköğr.din.kült.ve Ahl.bil.eğt.(y.l)
İngiliz Dili Eğitimi (y.l)
Eğt.yön.teftişi Plan.ve Eko (tzs.y.l.)
Biyoloji Öğretmenliği(tezsiz Y.lisans)
Matematik Öğretmenliği (tezsiz Y.lisans)
Fizik Öğretmenliği (tezsiz Y. Lisans)
Kimya Öğretmenliği (tezsiz Y. Lisans)
Türk Dili Ve Ed.öğr. (tezsiz Yük.lis.)
Tarih Öğretmenliği (tezsiz Yük.lis.)
Müzik Öğretmenliği (tezsiz Yük.lis.)
Resim Öğretmenliği (tezsiz Yük.lis.)
Rusça Öğr.(tezsiz Yük.lis.)
Eğt.yön.teftişi Plan.ve Eko (tzs.y.l.iö)
Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü