Yükseköğretim'de Öğrenci İşleri: Mevzuat-Uygulama Birliktelik Toplantısı (VIII) Hakkında Duyuru

Üniversitemiz ev sahipliğinde VIII.’si düzenlenecek olan toplantı tarihi ilk olarak 21-23 Haziran 2019 olarak tespit edilmiş ancak birçok Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanları tarafından gelen talepler doğrultusunda toplantı tarihi 02-04 Mayıs 2019 tarihlerine alınmıştır. Bu doğrultuda otellerle yeniden gerçekleştirilen mutabakat çalışmaları halen devam etmekte olup, mutabakat sağlanır sağlanmaz toplantı başvuru portali tüm katılımcılara en kısa sürede açılacaktır.  

Oluşan gecikmeden dolayı tüm Üniversitelerimize anlayışları için teşekkür ederiz.