Yaz Okulu İntibak İşlemlerinde Sorun Yaşayan Öğrencilerimizin Dikkatine

Yaz okulundan diğer Üniversitelerden ders alan Üniversitemiz öğrencilerinden intibak işlemlerinde sorun yaşayanlardan;

** İlgili dersin Bütünleme sınavına katılıp sonuç kesinleşmediği için ders alan öğrencilerimiz, Bütünleme sınavlarından geçmeleri halinde,

** Yaz okulunda diğer Üniversitelerden ders alması uygun görülen ve Bölüm Başkanlığınca onaylanan derslerden, ilgili Üniversitede açılmayan dersler olması halinde bu derslerin üzerinden silinmesini talep eden öğrencilerimiz, ilgili Üniversiteden söz konusu dersin yaz okulunda açılmadığını gösterir belge ile birlikte,

dilekçe ile başvurmaları halinde söz konusu dersler üzerlerinden düşülecektir.

Başvuruların ıslak imzalı dilekçe ile Üniversitemiz genel evrak birimine yapılması ya da posta yolu ile ıslak imzalı dilekçenin web sayfamızda bulunan yazışma adresine iletilmesi halinde talepler değerlendirmeye alınacaktır. (Postada yaşanan gecikmeden dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerden Daire Başkanlığımız mesul değildir.) E posta yolu ile yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.