Yabancı Diller Yüksekokulunda 2020-2021 eğitim - öğretim yılında eğitimin Uzaktan (Senkron) verilmesi Hk.

Üniversitemiz Senatosu'nun 23/07/2020 tarihli ve 14 sayılı toplantısında Covid-19 Pandemi sürecinin devam etmesi, Yabancı Diller Yüksekokulunun 15 Temmuz Yerleşkesinden Üniversitemiz Merkez Yerleşkesine taşınmış olması, Üniversitemizce Yüksekokula tahsis edilen eski Edebiyat Fakültesi binasının depreme karşı güçlendirme tadilat işlerinin devam ediyor olması sebebiyle (fiziki şartların yetersizliği) 2020-2021 EğitimÖğretim yılı güz ve bahar yarıyılında Yüksekokul derslerinin Uzaktan Öğretim yöntemiyle (Senkron) işlenmesine karar verilmiştir. 

İlgililere önemle duyurulur.