YAZ OKULUNDA DERS ALACAK VE/VEYA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATINE !!
  1. Üniversitemiz yükseköğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerimizden sadece ERUZEM’de açılacak yaz okulundan ders alacak öğrenciler aynı anda stajlarını yapabileceklerdir.
  2. Yaz Okulu’ndan ders alacak öğrencilerimizden derslerin başlangıcından itibaren ilk üç günü stajı çakışan öğrencilerimiz devamsızlık haklarından yararlanarak stajlarını yapabilecekleridir.           
    NOT= 11-12-13 Temmuz 2016 tarihlerinde stajı biten öğrencilerimiz yaz okulundan ders alabileceklerdir.
  3. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek olan derslerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 16/06/2016 tarihli ve 36405 sayılı yazısı gereği 5-i derslerinin dışında kalan derslerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması halinde verilebileceği belirtilmektedir. Söz konusu 5-i derslerinin dışında kalan derslerin uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na görüş sorulmuş olup, 11 Temmuz 2016 tarihine kadar onay verilmesi halinde açılacak olan dersler yaz okulu sisteminde tanımlanacak ve 13 Temmuz 2016 tarihine kadar ders seçimi yapılabilecektir. Onay verilmesi halinde dersler 14 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır.
  4. Yaz okulunda açılacak derslere muadil ders tanımlarının yapılabilmesi için gerekli olan yazışmaların cevabı okullardan tarafımıza ulaştıkça tanımlamaları yapılmaktadır. Muadil ders tanımı yapılmayan dersler için öğrencilerimizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmelerine gerek yoktur. Söz konusu muadil ders tanımlamaları Perşembe gününe kadar yapılacak olup, tanımlamalar yapıldığında öğrencilerimiz ÖBİSİS üzerinden ders kayıtlarını yapabileceklerdir.

 

Yaz okulundan ders alacak tüm öğrencilerimize önemde duyurulur.