Uygulamalı Derslerin ve Uzaktan Eğitim ile Verilen Teorik Derslerin sınavları hakkında Senato Kararı

Üniversitemiz Senatosu'nun 03/04/2020 tarihli ve 08 sayılı toplantısında; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27/03/2020 tarihli ve 24183 sayılı yazısı gereği uzaktan eğitime geçiş sürecinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında birimlerden geldiği şekliyle teorik derslerin Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Doküman Metaryali (ERUDM) portalı ve Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (ERUZEM) portalı üzerinden yapılması, uygulamalı derslerin ve uzaktan eğitim olarak verilen teorik derslere ait sınavların (ara sınav, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı) yaz döneminde belirlenecek akademik takvim çerçevesinde yüz yüze yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.