Üniversitemiz Elektronik Mühendisliği Bölümü Eski Mezun Öğrencilerimizin Diplomaları Hakkında Duyuru

Elektronik Mühendisliği Bölümü mezun öğrencilerimizin fark derslerini dışardan alarak tarafımıza başvurulmaları halinde kendilerine Elektrik-Elektronik Mühendisliği Diploması düzenlenmesinin uygun olup, olmadığı hakkındaki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan görüş yazısında, anılan dersleri alanların diplomalarında değişiklik yapılamayacağı bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın konu hakkındaki yazısına ulaşmak için tıklayınız.