Üniversitemiz 2016-2017 Yılı Yaz Okulunda Uygulanacak Esasların 7. maddesinde Değişiklik Yapılması Senato Kararı

Üniversitemiz 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Uygulanacak Esaslar Hakkında alınan 23/06/2017 tarihli ve 17 sayılı Senato Kararı'nda "Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan yaz okulunda uygulanacak esaslar"ın 7. maddesinde 04/08/2017 tarihli ve 20 sayılı toplantısında değişiklik yapılmış olup alınan Senato Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

--Son oluşan Üniversitemiz bünyesinde açılacak olan yaz okulunda uygulanacak esaslar aşağıya çıkartılmıştır.

  1. İkinci öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden de birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda Yaz Okulu ücreti alınacaktır.
  2. Yurt Dışı Türkleri ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın Türkiye Bursları kapsamında Üniversitemiz yükseköğretim programlarında “Türkiye Burslusu” statüsünde öğrenim gören öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmayacaktır.
  3.  “Türkiye Burslusu” olmayan yabancı uyruklu öğrencilerden katkı payını Türk öğrenciler kadar yatıranlardan yaz okulu öğretim ücreti Türk öğrenciler kadar alınacaktır.
  4. Yabancı uyruklu öğrencilerden yaz okulu öğretim ücreti üç katı olarak alınacaktır.
  5. Diğer üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden yaz okulundan yararlanacak olanlar da yaz okulundan yararlandıkları fakülte ve yüksekokula ait yaz okulu ders saati ücretini ödeyeceklerdir.
  6. “Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri” ne göre işlem yapılacaktır.
  7. Diğer Üniversitelerden gelip Üniversitemizden yaz okulundan ders alan öğrenciler için senatomuzun kabul ettiği 1 nolu 50 civarı geçme notu olan bağıl not sistemi kullanılır. (Hukuk Fakültesi hariç, Hukuk Fakültesinde yaz okulunda diğer Üniversitelerden gelerek öğrenim gören öğrencilere “Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin 12. Maddesinde belirtilen ve Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğrencilerine uygulanan geçme notu kullanılır.)
  8. Yaz Okulundan ders alan öğrenciler aynı anda staj yapamayacaklardır. (Uzaktan Eğitim’de verilen dersler hariç)
  9. Öğrenciler öncelikle tekrar etmek zorunda olduğu dersleri yaz okulunda almak zorundadır. Erciyes Üniversitesinde açılan dersleri Erciyes Üniversitesinde, açılmayan dersleri ERÜ Senatosu tarafından uygun görülen diğer üniversitelerden aynı anda alabilirler. ERÜ dışında Üniversitelerden öğrencinin aldığı derslerin, öncelikle tekrar etmek zorunda olduğu dersler olmaması, yönetmelikte belirtilen toplam AKTS ve ders sayısı sınırını aşması durumunda söz konusu dersler intibak işlemi sırasında iptal edilecektir.
  10. Yaz okulunda ders alacak öğrenciler, öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 20 AKTS yada 12 ders saatini geçmemek üzere en çok dört ders alabilirler. Bu toplama; zorunlu, seçmeli, ortak zorunlu ve benzeri bütün dersler dahildir. Yaz okulundan yaralanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.