Uluslararası Öğrencilere Yönelik Ticaret Bakanlığı’nın Duyurusu

Uluslararası öğrencilerin ülkemiz ihracatının hedeflenen seviyelere ulaşabilmesi için yurt dışında ticaret yapan iş insanlarının ilgili ülkeyi iyi tanımaları, o ülkeye yönelik kapsamlı ve detaylı çalışmalar yapmaları bakımından potansiyel teşkil ettiğinden, uluslararası öğrenciler ile ihracatçılarımızı buluşturmayı amaçlayan http://ik.hib.org.tr/ internet portalının erişime açıldığı bilgisinin Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından Ticaret Bakanlığımıza iletildiği belirtilmiştir.

Bahse konu internet portalı ile uluslararası öğrencilerin öğrenimleri sırasında Türk firmaları bünyesinde gerek stajyer, gerekse mezuniyetleri sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili mevzuat çerçevesinde tam zamanlı çalışan olarak istihdamının öngörüldüğü ifade edilmiştir.

 

Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin başvurularının ücretsiz olarak alınmaya başlandığı söz konusu portalın, etkinliğinin artırılmasını teminen, üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerimize duyurulur.