TÜBİTAK-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmaları Duyurusu

TÜBİTAK 

10.000 TL ÖDÜLLÜ 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMALARI DUYURUSU 

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin 4. sanayi devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda geliştirdikleri projeler için üç ayrı alanda ve sekiz farklı kategoride yarışmalar düzenlenmektedir. 

1- Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması; 

a. Temel Sektörler Kategorisi 

b. Tekno Girişimcilik Kategorisi 

c. Sosyal Girişimcilik Kategorisi 

 

2- Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması 

a. Ürün Geliştirme Kategorisi 

b. Süreç Geliştirme Kategorisi 

 

3- Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması 

a. Enerji Kategorisi 

b. Makine İmalatı ve Otomotiv Kategorisi 

c. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

 

Başvurular 7-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. 

Her kategoride başarılı bulunan projeler bölge sergisine davet edilecek ve bölge sergisinde her kategoride dereceye giren proje öğrencilerine ve danışmanlarına 3000 TL'ye varan ödüller verilecektir. 

Bölge sergisinde her kategoride birincilik ödülü alan projeler Türkiye Finaline davet edilecek ve final sergisinde her kategoride dereceye giren proje öğrencilerine ve danışmanlarına 10.000 TL'ye varan ödüller verilecektir. 

Yarışmalar ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-universite-girisimcilik-ve-yenilikcilik-yarismasi  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/ozel-sektore-yonelik-lisans-bitirme-tezleri-yarismasi  

http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi

 

YARIŞMA İLE İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN 

Prof.Dr. Sebahattin ÜNALAN TÜBİTAK-Kayseri Bölge Koordinatörü sebahattinunalan@gmail.com 

Doç.Dr. Celal ÖZTÜRK TÜBİTAK-Kayseri Bölge Koordinatör Yardımcısı celal@erciyes.edu.tr

Doç.Dr. Oğuz DEMİRYÜREK TÜBİTAK-Kayseri Bölge Koordinatör Yardımcısı oguzdemiryurek@gmail.com