Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Hazırlık Programında Ders Alan Öğrencilerin Dikkatine

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Buna göre;

 (2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 15 AKTS kredisini aşmamak üzere bulunduğu anabilim dalının doktora ve yüksek lisans programlarından daha önce almamış olmak şartı ile en fazla 2 ders, bilimsel hazırlık programında ders açılmamış ise lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında en az 30 AKTS’ye denk gelen dersleri iki yarıyılda başaramayan öğrencinin kaydı silinir.

YUKARDA GÖRÜLEN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ GEREĞİ BİLİMSEL HAZIRLIKTAN ALDIĞI DERSLERİ 30 AKTS OLMAYAN ÖĞRENCİ BİLİMSEL HAZIRLIK HARİCİNDE TOPLAMDA 15 AKTS DERS ALABİLİR.