Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora YLSY Burs Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı eğitim Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/06/2018 tarihli ve 10905790 sayılı yazıda; Ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca mecburi hizmete dayalı olarak 1929 yılından bu yana yurt dışına Milli Eğitim Bakanlığınca verilen burs ile lisansüstü eğitim görmek üzere öğrenci gönderildiği, Ülkemizin bilim ve teknolojide uluslararası rekabet gücünü artırmak hedefiyle yazılım, enerji, savunma, havacılık ve uzay bilimleri, siber güvenlik gibi birçok stratejik alanda nitelikli insan yetiştirmek için 2018 YLSY alım sürecine daha fazla katılım sağlanması amaçlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu ilgi yazı ve duyuru afişi aşağıdaki gibidir.

İlgili öğrencilerimize duyurulur.