Final ve Bütünleme Sınav Tarihlerinde Covid-19 Testi Pozitif Çıkan Öğrencilerin Sınav Süreci Hakkında

Üniversitemiz Senatosunun 06/01/2022 tarihli ve 01 sayılı toplantısında;

2021-2022 Eğitim - Öğretim yılı Güz yarıyılında yapılacak olan Final Sınavları tarihlerinde Covid-19 testi pozitif çıktığı için sınava giremeyen öğrencilerin Bütünleme sınavlarına girmelerine, bu durumda olan öğrencilerin Bütünleme Sınavlarında başarısız olmaları halinde veya Bütünleme Sınavı tarihlerinde Covid-19 testi pozitif çıktığı için sınava giremeyen öğrencilerin bu tarihlerde karantinada olduklarını belgelemeleri halinde ilgili birimler tarafından (Yabancı Diller Yüksekokulu Hariç) daha sonra ilan edilecek olan telafi/mazeret sınavlarına girmelerine karar verilmiştir. 

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü