Değişim Programı İle Başka Üniversitelerden Ders Alan Öğrencilerimizin İntibak ve Ders Kayıtları Hk. Duyuru

Üniversitemiz yükseköğretim programlarına kayıtlı iken Erasmus, Erasmus +, Mevlana, Farabi, Free Mover vb. değişim programları ile başka bir üniversiteden ders alan öğrencilerimiz dönüşlerinde akademik takvimde belirtilen “Ders Kayıt Tarihleri” içerisinde intibaklarını ve ders kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Ders kaydından önce intibakların yapılarak GANO’nun hesaplanması, GANO ya göre ders yükünün belirlenmesi için gereklidir.

Bu sebeple Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ders kaydını yapıp, ders kayıt süresinden sonara intibak için başvuru yapan öğrencilerimizin başvuruları kabul edilecektir, ancak yapılacak olan intibak işlemi 2019-2020 eğitim - öğretim yılı Bahar yarıyılında ders kaydı sırasında öğrencinin seçmiş olduğu dersleri kapsamayacak olup, bir sonraki dönemden itibaren öğrencinin ders durumuna yansıtılacaktır. Bu sebeple öğrencilerimizin 2019-2020 eğitim  - öğretim yılı Bahar yarıyılı ders kayıtlarını yaparken bu hususları göz önünmde bulundurmaları gerekmektedir.

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.