667 Sayılı KHK ile Kapatılan Melikşah Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinin Öğrenim Ücretleri Hakkında

667 sayılı KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinden Erciyes Üniversitesine aktarılan lisansüstü öğrencilerinin öğrenim ücretleri ile ilgili Üniversite Yönetim Kurulumuzun 31.01.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereği;

1.667 sayılı KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sağlanan Üniversite Bursu Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karar gereği iptal edilmiştir.

2.Öğrencilerin dönemlik öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında 667 sayılı KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı için Üniversite kapatılmadan önce belirlenmiş ve ilan edilmiş olan ekli tablolardaki ücretlere Yükseköğretim Kurulu’nun 30.12.2016 tarih ve 57802651/1215 sayılı yazısının ikinci maddesinde belirtildiği gibi %8,05 enflasyon farkı eklenerek elde edilecek tutarlar kullanılacak olup, her yıl Ağustos ayında ilan edilen enflasyon farkı oranında artış yapılacaktır.

3.Program ücret taksit ödemesi eksik olanlar, program ücret taksitlerini ilgili dönemde ödeyeceklerdir.

4.Eğitim Öğretim Dönemi (varsa program ücret taksiti dahil) taksitlerinin tamamını ödememiş olan öğrenciler bir sonraki dönem ders kaydı yapamayacaklardır.

5.Öğrencinin mezuniyet kredisini tamamlaması amacıyla öğrenciye gerekli dersler verilir. Eğitim Ücreti kapsamında verilen ücretsiz ders adedinin aşılması durumunda ders başı ücret alınır.

6.Öğrencilerin üniversitemizde ödeyecekleri eğitim öğretim dönemi ücreti, 2. Maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak, her dönem başında, ders kayıt haftasının bitimini takip eden iki hafta içinde hesaplanarak sisteme yansıtılacaktır. Ücretlendirmesi yabancı para birimi üzerinden belirtilmiş olan öğrencilerin dönem ücretleri hesaplanırken üniversitemiz ders kayıt haftasının ilk günkü Merkez Bankası kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilerek hesaplama yapılacaktır.

7.Öğrenciler dönemsel olarak belirlenen eğitim öğretim dönem ücretlerini 4 taksit olarak ödeyeceklerdir.

8.2016-2017 Eğitim öğretim yılı Güz yarıyılı için belirlenecek olan ücretin tamamının Bahar dönemi ders kayıtlarından önce ödenmemesi durumunda öğrenciler bahar dönemi için ders kaydı yapamayacaklardır.

9.Öğrencinin kayıt dondurduğu dönem 1 ders seçmiş gibi işlem yapılır.

10.Öğrenciler her dönem en az bir ders seçmek zorundadır, ders kaydı yaptırmayan öğrenciler için bir ders seçmiş gibi işlem yapılır.

Üniversite Yönetim Kurulumuzun almış olduğu yukarıda belirlenen esaslar dahilinde Üniversitemize güz döneminde intibak yaptırmış olan 165 (güncellenenen liste 173) lisansüstü öğrenci için tek tek öğrenim ücreti hesaplanmış olup, hesaplanan bu tutarlar sisteme yansıtılmış ve bankaya bildirilmiştir.

2016-17 Bahar yarıyılında ders kaydı yapabilmeniz için size tahakkuk ettirilmiş borç var ise, bu borcu yatırdıktan sonra banka ödeme dekontu ile bağlı olduğunuz enstitü öğrenci işlerine başvurarak ders kayıt engelinizi kaldırmanız gerekmektedir. 2016-17 güz döneminden borcu olanlar bahar döneminde ders kayıt engeli ile karşılaşacaklarından, kendilerine tahakkuk etmiş borcu bir an önce yatırmaları gerekmektedir. Öğrenim Ücretiniz ile ilgili yapacağınız itirazlar ödemeyi durdurmaz.

Program Ücretleri tablolarına erişmek için tıklayınız.. (667 sayılı KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen)

2016-17 Güz yarıyılı kişi bazlı öğrenim ücretleri tablosuna erişmek için tıklayınız. (Liste 08.02.2017 22:00 itibariyle güncellenmiştir.)

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI