2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvurusu (Ek İlan)

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN

ÖĞRENCİ KABULÜ EK İLAN

(2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı)

 

 

ÖNEMLİ NOT:

 • Başvurular Internet üzerinden yapılacağından, istenen belgeler ayrıca  posta, faks veya e-mail olarak gönderilmeyecektir.
 • İlk yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıt yaptırıp, yaptırmadığına bakılmaksızın başvuru alınmayacaktır. Başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

 

A-GENEL İLKELER:

Başvuru yapacak adayların öncelikle;

 1. Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında öğrenim görüyor veya mezun olması, 
 2. Aşağıdaki sınav türlerinden birinden taban ve üstünde puan almış olması, gerekmektedir.

 

B- BAŞVURUSU KABUL EDİLECEK ADAYLAR:

 1. Yabancı uyruklu olanlar.
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler.
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler (çift uyruklular).
 4. Ortaöğretiminin tamamını yurtdışında tamamlayan TC uyruklular.
 5. KKTC uyruklu olup,  GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar.

 

BAŞVURU İÇİN  KABUL EDİLEN TABAN PUANLAR

1) Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puanlar ve koşullar aranır.

 1. Devlet Üniversiteleri YÖS sınavlarından (Online yapılan sınavlar hariç) en az 50 puan,
 2. SAT 1dan en az 1000 toplam puan, matematik puanı en az 500 puan,
 3. ACT (American College Testing) Karma, Matematik ve Bilimsel Mantık'tan en az 21 puan,
 4. GCE (General Certificate Examination / A Level Sertificate) Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 A düzeyi Sertifikası,
 5. I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 puan,
 6. ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en fazla 4 puan,
 7. FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 puan,
 8. ÜRDÜN ve FİLİSTİN'de yapılan TAWJÎHİ sınavından fen dalında (Scientific    Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,
 9. LÜBNAN'da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14/20 puan,
 10. AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye, Libya Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,
 11. Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,
 12. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında (TCS ) en az 50 puan,
 13. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya,
 14. Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran); İran'da lise diploma notu (Diolome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20 puan,
 15. Kazakistan Ulusal Üniversite Testi; 120 Üzerinden en az 90 puan.
 16. Endenozya’da yapılan Uan (Ujian Akhir Nasional) Sınavından en az 60 puan,
 17. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversiteye giriş sınavlarından geçerli puan, alanlar.

2) Yukarıda belirtilen sınavlar haricindeki sınavların taban puanları komisyonca karara bağlanır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Puanla başvuranlar için YÖS sonuç belgesi
 2. Diploma Belgesi
 3. Pasaport veya Kimlik Kartı
 4. Değerlendirme ve yerleştirme ücretinin banka dekontu (Açıklama bölümünde adayın kimlik bilgileri olmak zorundadır. Başvurusu reddedilen adayların başvuru ücreti iade edilmeyecektir.)
 5. Vesikalık fotoğraf

 

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME ÜCRETİ:  İkiyüzellitürklirası  (250,00 TL)

* Dekont üzerinde başvuru yapan adayın "Ad Soyad" bilgisi bulunması gerekmektedir. 

* Dekont tarihi 19-23 Eylül 2022 tarihleri arasında olması gerekmektedir. İlk başvuru esnasında yatırılan değerlendirme ücretine ait dekontla başvuru alınmayacaktır.

Halk Bankası Kayseri Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki 1241-06000018 numaralı hesabına yatırılacaktır. 

IBAN NO: TR 28 0001 2001 2410 0006 0000 18  (İade edilmeyecektir.)

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

** 19-23 Eylül 2022 Mesai bitimine kadar  (saat 17.00)

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 

** 03 Ekim 2022

 

YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT TARİHLERİ: 

** 17 - 21 Ekim 2022 Cuma günü saat 17.00'a kadar

 

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Adayların başvuruları Üniversitemiz Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonu (Komisyon) tarafından değerlendirilecektir.
 2. Yurtdışından öğrenci kabul başvurularında Komisyon tarafından belirlenecek programlarda %10 ülke kontenjanı uygulanacaktır.
 3. Başvuruda kullanılacak taban puan katsayıları Komisyon tarafından belirlenecektir.  Kontenjanların ERÜYÖS ve diğer puanlar göz önünde bulundurularak yerleştirme işlemindeki yüzdelik dilimi komisyon tarafından belirlenecektir. Komisyon tarafından belirlenecek katsayılar ile oluşturulan başvuru puanı Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarına en az 95 puan ve üzeri olması gerekmektedir.
 4. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11/12/2019 ve 24/03/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararlarına göre mavi kartlı veya T.C. (çift) uyruklulara Öğretmenlik, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarındaki kontenjanların en fazla %10'u kadar kontenjan verilecektir.
 5. Sınav sonucu ile başvurular için 2022 yılında yapılan Sınavların sonuçları geçerlidir. Online (çevrimiçi) sınav sonuçları geçerli değildir.
 6. Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Öğrenim vizesi Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversitemize kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
 7. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Komisyon yetkisi dâhilindedir. Tüm kontenjanların doldurulma zorunluluğu bulunmayıp şartları uygun olan adayların yerleştirilmesi yapılacaktır.
 8. Ek kontenjana başvuran adayların daha önceki ilandaki kontenjanlardan herhangi birine yerleşmemiş olması gerekmektedir. Yerleştiği tespit edilen adayların bu başvuruda da yerleştirilmeleri halinde işlemleri iptal edilecektir.
 9. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenen adayların kayıtları yapılsa dahi kayıtları iptal edilecektir.

 

ONLİNE BAŞVURU ve SONUÇ AÇIKLAMA ADRESİ   http://obp.erciyes.edu.tr

Kontenjan Listesi İçin TIKLAYINIZ.

2022-2023 eğitim - öğretim yılı yurtdışından öğrenci kabulü ile yerleşen öğrencilerin uyruğu ne olursa olsun  Katkı Payı / Öğrenim Ücreti yatırmaları gerekmektedir. 

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti tutarları için TIKLAYINIZ.