2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Özel Öğrenci Başvuru Süreci ve Tarihleri

Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına gelerek öğrenim görmek isteyen diğer yükseköğretim kurum öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı özel öğrenci başvuruları, 10 Şubat 2023 tarihine kadar alınacaktır.. 

Diğer Üniversite öğrencilerinin başvuruları, ilgili öğrencilerin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından resmi yazı ile (kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu senatosunun/yetkili kurulunun “özel öğrenci” olarak ders alabileceğine ilişkin olumlu kararıyla birlikte mazeretine ilişkin dokümanlarında yazı ekinde gönderilmesi gerekmektedir.) yapılması gerekmektedir.

10 Şubat 2023 tarihinden sonra yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.