2022-2023 DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI) KESİN KAYIT İŞLEMLERİ !!!

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

2022 Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) sonucunda, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt işlemleri

08-14 Eylül 2022 tarihleri arasında aşağıda belirtilen sistemlerden yapılacaktır.

 

 

E-DEVLET SİSTEMİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ:

 

2022-DGS sonuçlarına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini

08-12 Eylül 2022 Saat: 23.59 tarihleri   arasında e-devlet sisteminden yapabileceklerdir.

Kayıt işlemlerini e-devlet sisteminden tamamlayan öğrencilerimizin öğrenci numaraları 24 saat içerisinde cep telefonlarına SMS yoluyla bildirilecektir.

 

 

E-DEVLET SİSTEMİNDEN KAYIT YAPTIRAMAYAN ADAY ÖĞRENCİLERİN (ÖBİSİS)’DEN KAYIT İŞLEMLERİ:

 

2022-DGS sonucuna göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim  programlarına girmeye hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemlerini

09-14 Eylül 2022 tarihleri arasında ÖBİSİS Online kayıt sistemi üzerinden http://obisis.erciyes.edu.tr adresine girerek “yeni kayıt” bölümünden kayıt yaptıracaklardır.

OBİSİS üzerinden kayıt işleminin nasıl yapılacağı hakkında hazırlanan yardım doyasına ulaşmak için tıklayınız.

Online kayıt sistemi üzerinden https://obisis.erciyes.edu.tr adresine girerek şifremi bilmiyorum sekmesinden şifre oluşturup “Yeni Kayıt” bölümünden kayıt yaptıracaklardır.

Kayıt yaptırdığınıza dair belge çıktısını (öğrenci belgesini) ÖBİSİS üzerinden alabilirsiniz. Alınan belgeyi Öğrenci işlerine teslim etmenize gerek yoktur.

 

 

Online  (ÖBİSİS)   veya  E-Devlet  Sistemi  Üzerinden  Kayıt  Yaptıramayan  Adayların İzlemesi Gereken Yollar

 

Askerlik  durumu  nedeniyle  ÖBİSİS  ve/veya  E-Devlet  sisteminden  kayıt  yaptıramayan erkek adayların bağlı bulundukları Askerlik Şubesinden alacakları “Yükseköğretime Kayıt Yaptırmasında Askerlik Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresini içeren belge ile 2022- DGS sonuç belgesinde belirtilen kayıt tarihinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

** Üniversitemize yeni kayıt olan öğrenciler öncelikle e–devlet üzerinde kayıt  yaptıracaklardır. e-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenciler Üniversitemizin Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBİSİS) kayıt yaptırabileceklerdir.   e-devlet veya  Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerin herhangi bir kayıt evrakını Üniversitemize teslim etmelerine gerek yoktur.

 

 

2022 DGS ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesine Yerleşen Öğrencilerimizin Dikkatine !!!

 

2022 DGS ile yerleşen adaylarımızın kayıtları e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ adresine girerek “e-hizmetler” bölümünden veya Üniversitemizin Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden https://obisis.erciyes.edu.tr/ adresine girerek “yeni kayıt” bölümünden kayıt yaptıracaklardır.

Havacılık Yönetimi, Havacılık Elektrik Elektroniği ve Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümleri için İstenenler Belgeler:

1-)Adli Sicil Kaydı veya Adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.

2-)Mesleğini icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/eksikliği, psikiyatri vb.)

  • Raporlarını ve adli sicil kaydını e devletten alan öğrencilerimizin evraklarının asıllarını göndermelerine gerek yoktur.
  • Kayıt yapacak öğrencilerin yukarıda belirtilen iki belgenin taranmış halini havacilik@erciyes.edu.tr adresine mail olarak iletmeleri ve Asıllarını da Kargo ile Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi A Blok Merkez Kampüs Talas Yolu 38039 Melikgazi/KAYSERİ adresine iletmeleri gerekmektedir. 

 

Kayıt İçin önemli Not: 

 

  1. “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır.
  2. Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli ve 5378   sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.
  3. Online (OBİSİS) veya e-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri ve belge getirmelerine gerek yoktur. (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencileri yukarıdaki maddelerden sorumlulardır)
  4. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
  5. Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

 

 

DERS İNTİBAKI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR:

 

Dikey Geçiş İle Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin sadece yerleştiği sınava esas olan ön lisans programı öğrenimi sırasında alınan dersler üzerinden intibak işlemleri yapılacaktır.

Söz konusu dersler için en geç Üniversiteye kayıt tarihini takip eden iki hafta(15 gün) içerisinde Öğrenci işleri daire başkanlığına gelerek intibak işlemini başlatması gerekmektedir.

İntibak işlemi kayıt işleminden sonra 1 kere yapıldığından bu işlemi yaptırmayan öğrenciler intibak haklarından vaz geçmiş sayılırlar. İntibak işlemini başlatan öğrenciler ÖBİSİS üzerinden daha önceki öğrenimine ait ders bilgilerini ve notlarını sisteme girdikten sonra not durum belgelerini ve ders içeriklerini intibak komisyonlarına şahsen teslim etmek zorundadır. Komisyon tarafından yapılan intibak işlemi sonunda öğrenciler bu rapor neticesinde almaları gereken dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır.

 

2022 – 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLERE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

 

Yeterlilik sınavı hakkında Yabancı Diller Yüksekokulu ile irtibata geçilerek bilgi alınması gerekmektedir.