2021-22 Güz Yarıyılında Ders Kaydı ve Öğrenim Ücreti / Katkı Payı Ücretini Yatırmak İçin Ek Süre Verilmesi Hakkında

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz yarıyılı ders kayıt süresinde çeşitli sebeplerle ders kaydını yaptırmayan / öğrenim ücreti - katkı payını yatıramayan öğrencilere Üniversitemiz Senatosunun 04/11/2021 tarihli toplantısında 09 Kasım 2021 Salı günü saat 23.59'a kadar mazeret hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu durumda olan öğrencilerimiz 09 Kasım 2021 Salı günü saat 23.59'a kadar ders kayıtlarını yapabilecek ve öğrenim ücreti/katkı payı ücretlerini yatırabileceklerdir.

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı