2021-22 Güz Yarıyılında Ders Kaydı ve Öğrenim Ücreti / Katkı Payı Ücretini Yatırmak İçin Ek Süre Verilmesi Hakkında

2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Güz yarıyılı ders kayıt süresinde çeşitli sebeplerle ders kaydını yaptırmayan / öğrenim ücreti - katkı payını yatıramayan öğrencilere Üniversitemiz Senatosunun 07/10/2021 tarihli toplantısında 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında mazeret hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu durumda olan öğrencilerimiz 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 23.59'a ders kayıtlarını yapabilecek ve öğrenim ücreti/katkı payı ücretlerini yatırabileceklerdir.

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı