2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Şekli Tercihini Yapmayan/Yapamayan Öğrenciler

Üniversitemiz Senatosunun 23/09/2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 eğitim  - öğretim yılı Güz dönemi yüz yüze/asenkron (arşiv) derslerin tercihlerini belirlemek için açılan sekmeden tercihini yapmayan/yapamayan öğrencilerimiz için 27 Eylül - 01 Ekim 2021 tarihi son gün saat 23.59'a kadar sistemin açılmasına, daha önce tercih yapan öğrencilerimizden tercihinde değişiklik yapmak isteyen öğrencilerinde aynı tarihlerde değişiklik yapabilmesine karar verilmiştir.

Süresi içerisinde eğitim-öğretim şeklini tercih etmeyen öğrencilerin eğitim şekli “Yüz Yüze” olacak şekilde tanımlanacaktır.

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.