2020-21 Güz yarıyılı Yarıyıl Sonu Sınavında Başarılı Olan Öğrencilerin Not Yükseltmek İçin Bütünleme Sınavlarına Girmeleri

Yarıyıl Sonu Sınavında başarılı olarak dersten geçmiş fakat not yükseltmek için Bütünleme Sınavına girmek isteyen öğrenciler, Bütünleme Sınavı online yapılıyor olsa bile, not yükseltmek için dersi veren Öğretim Elemanına başvuracak, bu öğrenciler için ilgili Öğretim Elemanın belirleyeceği şekilde (Erudm, Klasik, Google form, vb. platformlarda) bütünleme sınavı yapılacaktır.

Sınav takvimi dersi veren Öğretim Elemanı tarafından belirlenecektir.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü