2020-2021 Güz Yarıyılı Final Sınavı Yapılış Şekli İçin Tercih Yapmayan/Yapamayan Öğrenciler Hakkında Alınan Senato Kararı

Üniversitemiz bünyesinde sınav tercih (denetimli/yüz yüze) sisteminde tercih yapamayan veya online tercih yapmasına rağmen sistemin kaydetmediğini iddia eden Üniversitemiz öğrencilerinin bütünleme sınavlarına online katılma taleplerinin Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri hariç kabulüne, ayrıca bu kapsamda başvuru yapan öğrenciler için bütünleme sınavlarının final sınavı olarak sayılmasına, bütünleme sınavları için birimler tarafından tarih belirlenmesine Üniversitemiz Senatosunun 21/01/2021 tarihli ve 02 sayılı toplantısında karar verilmişitir.

Not: Bütünleme sınavlarına online katılmak isteyen öğrencilerimzin (Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri hariç) 29/01/2021 Cuma günü saat 16:00'a kadar OBİSİS üzerinden tercih yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacak olup, tercih yapmayan öğrencierimiz haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü