2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu Öğrenci Boş Kontenjanlara Yedekten Öğrenci Alımı Kayıt Duyurusu

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Yabancı Uyruklu Öğrenci olarak Üniversitemizde okumak isteyen adayların başvuruları komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve yerleştirme işlemi yapılmıştır. 

Yerleştirme listesinde ASİL olarak Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtları yapılmış ve aşağıdaki tabloda belirtilen kentenjanlar kayıt yapılmadığı için boş kalmıştır.  Boş kalan kontenjanlara daha önce açıklamış olduğumuz listede bulunan adaylardan (Asil ve Yedek Olarak Üniversitemize yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrenci listesi için tıklayınız...) yedeklik sırasına göre öğrenilerin kayıtları yapılacaktır.

Boş kontenjanlar için Tıklayınız...

Açıklanan boş kontenjan sayısı kadar yedek olarak yerleştiği belirtilen aday öğrencilerin kayıtları 26/10/2020 - 13/11/2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi",
 2. Sınav Sonuç  belgesinin aslı,
 3. Pasaportun aslı ve Türkçe'ye çevrili noterden onaylı fotokopisi,
 4. Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye'de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları "Öğrenim Vizesi",
 5. Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,
 6. İkametgâh tezkeresi,
 7. Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,
 8. 1 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı.)

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 1. Türkiye de bulunan Adaylardan;
  1. Üniversitemize şahsen gelebilecek durumda olanların kayıtları bizzat gelerek yapılacaktır.
  2. Türkiye de olup ta şahsen gelemeyen adaylar Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine https://obisis.erciyes.edu.tr/ giriş yaparak şifremi bilmiyorum sekmesinden şifre oluşturup ÖN KAYIT yapmaları gerekmektedir. Ön Kayıt İşlemleri yapıldıktan sonra, Kesin Kayıt için aşağıda belirtilen kayıtta istenilen belgelerin Posta aracılığı ile Öğrenci İşleri merkezine kayıt tarihleri içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.  Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Türkiye de bulunmayan adaylar kayıt işlemlerini https://obisis.erciyes.edu.tr/  (Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine https://obisis.erciyes.edu.tr/ giriş yaparak şifremi bilmiyorum sekmesinden şifre oluşturup ÖN KAYIT YAPMALARI gerekmektedir.) adresinden on-line olarak ön kayıt şeklinde yapılacaktır. (Ön kayıt yaptırmanız kaydınızın kesinleşmesi anlamına gelmemekte olup belgelerinizin incelenmesi sonucunda kesin kayıt onayı verilecektir.)  Adayların ön kayıt işlemini yaptırdıktan sonra kayıt için istenen belgelerini basvuru@erciyes.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Belgelerinde ve bilgilerinde eksiklik tespit edilen öğrencilerin kayıtları iptal edileceğinden; belge ve bilgilerinizi eksiksiz ve doğru göndermeniz gerekmektedir.
 3. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 4. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 5. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 6. T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşlığından ayrıldıklarını belirten adayların T.C. vatandaşlığından ayrıldıklarına dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alacakları belge ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

ŞAHSEN MÜRACAAT İÇİN KAYIT YERİ ADRESİ

Türkiye de bulunan adayların kayıtları Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Merkezi Binasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.