2020-2021 Eğitim - Öğretim Yılı Yaz Okulunda Dışarıdan Ders Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine

Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversitemiz Senatosunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler.


Üniversitemiz dışında diğer Üniversitelerden yaz okulundan ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) üzerinden online olarak form doldurmaları ve bölüm başkanına onaya göndermeleri gerekmektedir.

Yaz okulu sonunda intibaklar bahse konu forma göre yapılacağından online form doldurmayıp bölüm başkanına onaya göndermeden yaz okulundan ders alan öğrencilerimizin intibak işlemleri yapılmayacaktır. 

Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir. 


Ders içeriklerine https://dbp.erciyes.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz.