2019 MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA KAYIT DUYURUSU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

           

            2018-Mühendislik Tamamlama sonuçlarına göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi programlarına yerleştirilen adayların, kesin kayıt işlemleri 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında  http://obisis.erciyes.edu.tr adresinden Şifremi Bilmiyorum ekranından sorgulayıp öğrenci no ve şifrelerini edinebilirler. Bu öğrenci no ve şifreyle sisteme giriş yapıp Ön Kayıt ekranındaki bilgileri doldurup kaydet butonuna tıklayarak ön kayıtlarını yapabilirler, ön kayıttan sonra kesin kayıt için 30 Eylül 2019 mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Merkezi'ne bizzat başvurmaları gerekir. Öğrenci İşleri Merkezi Binasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

           KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Adayın mezun olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı lisans diplomasının  aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)
  2. 1 adet 4,5cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
  3. Askerlik Şubelerinden alacakları askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge
  4.  Nüfus Cüzdan fotokopisi
  5.  Öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
  6. “ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır.

7. Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli ve 5378  sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

              1-)  Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-)  Kayıt için istenen belgelerin aslı ile birer  fotokopisi getirilmelidir.

             3-)  Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

             4-)  Belirtilen tarihler arasında  kaydını yaptırmayan aday  herhangi bir hak iddia edemez.

5-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.