2019-2020 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ EK İLAN YEDEKTEN KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAY LİSTESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Yurt dışından öğrenci kabulü işlemleri  sonucunda, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına EK İLAN YEDEK  olarak yerleşen adaylardan kesin kayıt  hakkı kazananların kayıt işlemleri  13 Aralık 18 Aralık  2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan yada Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi",

2- Sınav Sonuç  belgesinin aslı,

3- Pasaportun aslı ve Türkçe'ye çevrili noterden onaylı fotokopisi,

4- Banka dekontu, (Kayıt sırasında öğrenim ücretinin yatırılacağı banka adı ve hesap numarası verilecektir.)

5-  Türkiye içinde başvuruda bulunan ve herhangi bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmiş olup, Üniversitemize kaydolmak isteyen adayların dışındakilerden, Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye'de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları "Öğrenim Vizesi",

6- Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil - Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği yada Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

7- İkametgah tezkeresi,

8- Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,

9- 1 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı.),

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5-T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşlığından ayrıldıklarını belirten adayların T.C. vatandaşlığından ayrıldıklarına dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alacakları belge ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

KAYIT YERİ

Kayıtlar Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Merkezi Binasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

 

Öğrenci Listesi İçin Tıklayınız

Program Ücretleri Tablosu İçin Tıklayınız