2019-2020 GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (fakülteden fakülteye veya yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yatay geçiş için öğrencinin;
 1. Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
 2. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
 3. Disiplin cezası almamış olması gerekir.
 1. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;
 1. Ön lisans/Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 4’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4’lük sistem dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.
 2. Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.
 1. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 2. Yurtdışı yükseköğretim programlarından yatay geçişler; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 14. maddesindeki esaslara bağlı olarak yapılır. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları yurt içi yatay geçiş kontenjanlarının yarısını geçemez.

Tıp Fakültesi Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler İçin Tıklayınız

B-İSTENEN BELGELER

 1. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
 2. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 3. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) (Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine başvuruda bulunacak adayların Kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları Yerleştirme Puanlarını gösteren belge)
 4. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri.

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇ İLAN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHİ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

SONUÇ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

TÜM BİRİMLER

05-08-2019

09-08-2019

15-08/2019

20-08-2019

21-08-2019

02-09-2019

06-09-2019

 11-09-2019

13-09-2019

TIP FAKÜLTESİ 22-07-2019 26-07-2019 29-07-2019 07-08-2019 08-08-2019  19-08-2019 23-08-2019 27-08-2019 29-08-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru ve kayıt işlemleri son başvuru ve kayıt tarihinde,  mesai saati bitimine kadar yapılabilir.

 

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir
 2. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 3. Başvurularda notlar 4’lük sistem üzerinden gerçekleştirilecek olup, 100’lük sistem ile müracaat işlemlerinden 24/10/2014 tarihli ve 18 sayılı Üniversitemiz Senatosunda kabul edilen Erciyes Üniversitesi  not dönüşüm sistemlerinde kullanılacak formüller vasıtasıyla dönüşümler gerçekleştirilecektir.
 4. Başvurular Tıp Fakültesi hariç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Öğrenci İşleri Merkezi Binası) şahsen yapılacaktır.  Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Tıp Fakültesi için başvurular dekanlığa şahsen yapılacaktır.)
 5. Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

 

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız