2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar  yarıyılında Üniversitemiz Önlisans örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Yatay geçiş için öğrencinin;
 1. Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
 2. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
 3. Disiplin cezası almamış olmak.

       4. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;

 1. Ön lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 4’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 4’lük sistem dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir. 
 2. Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.

5. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 

B-İSTENEN BELGELER

 1. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçesi. (Başvuru Esnasında doldurulacaktır.)
 2. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
 3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 4. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri. (Kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt sırasında intibak işlemleri için alınacaktır.)

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

 Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 Başlama

 Bitiş

 Başlama

 Bitiş

Başlama

 Bitiş

 Başlama

 Bitiş

22.01.2020

24.01.2020

27.01.2020

29.01.2020

31.01.2020

5.02.2020

7.02.2020

12.02.2020

12.02.2020

 

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1.  Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir

2.  İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

3. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.    

4. Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

5.  Son başvuru tarihi olan 24/01/2020 tarihinden sonra veya posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

2019 - 2020 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.   

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız