2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvuru Duyurusu.

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ve KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN

ÖĞRENCİ KABULÜ

(2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı)

 

A.  GENEL İLKELER:

1-        Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında öğrenim gören veya mezun olanların,

2-        Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puan ve üstünde puan alanların başvuruları kabul edilebilecektir.

B.  BAŞVURACAK ADAYLAR:

a)   Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1.       Yabancı uyruklu olanların,

2.       Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3.       Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4.       TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5.       KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

Başvurularının kabul edilmesi,

b)      Adaylardan,

1.    T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,

2.    K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE
Al, sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3.    a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar /
ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç)

4.      Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5.      Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların

Başvurularının kabul edilmemesi,

 

BAŞVURU İÇİN  TABAN PUANLAR

1.    Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puanlar ve koşullar aranır.

a)      ERÜYÖS (Erciyes Üniversitesi YÖS Sınavı) en az 50 puan almış olmak gerekmektedir. (Üniversitemiz Senatosunca kontenjanlarımızın %50’si bu sınav sonucuna göre başvuranlara tahsis edilmiştir)

b)     SAT 1dan en az 1000 toplam puan, matematik puanı en az 500 puan,

c)      ACT (American College Testing) Karma, Matematik ve Bilimsel Mantık'tan en az 21 puan,

d)     GCE (General Certificate Examination / A Level Sertificate) Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 A düzeyi Sertifikası,

e)      I.B. (International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar,,

f)       ABITUR (Alman Bakaloryası) sınavından en fazla 4 puan,

g)      FRANSIZ BAKALORYASI diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 olanlar,

h)     ÜRDÜN ve FİLİSTİN'de yapılan TAWJÎHİ sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,

i)        LÜBNAN'da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14/20 olanlar,

j)       AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye, Libya Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,

k)     Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

l)        TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya alanlar,

m)   Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran); İran'da lise diploma notu (Diolome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve "Pişdaneşgahi" bitirme notu en az 17/20 puan,

n)     Kazakistan Ulusal Üniversite Testi; 120 Üzerinden en az 90 puan.

o)      Endenozya’da yapılan Uan (Ujian Akhir Nasional) Sınavından en az 60 puan,

p)     ÖSS-YGS/LYS’den geçerli puan alanlar.

r)    Üniversitemiz tarafından tüm birimlere ait kontenjanlarımızdan 1 adeti KUNİB YÖS sınav sonucuna göre başvuranlara tahsis edilmiştir. 

s)    Diğer Üniversiteler tarafından yapılan YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavından en  az 50 puan almış olmak gerekmektedir. 

2)      Yukarıda adı geçmeyen sınavların taban puanları komisyonca karara bağlanır.

3)      Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre öğrenci alan fakülte ve yüksekokullara başvuran adaylara ayrıca “Özel Yetenek Sınavı” yapılır.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1      Lise Diploması: Lise diplomasının tasdikli sureti,  Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk  onaylı kopyası. (Lise son sınıf öğrencileri ise son sınıf öğrencisi olduğunu belgelemeleri gerekmektedir)

 2      Resmi Transkript (Not Durum Belgesi) : Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir, ilgili  lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini ve onaylı Türkçe çevirisi gerekmektedir.

 3      Son iki yıla ait sınav sonuç belgesinin aslı veya tercüme edilmiş onaylı örneği,

 4      Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,

 5      Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu, (Banka adı, hesap numarası ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.)

ÖNEMLİ NOT:

Başvurular İnternet üzerinden yapılacağından, istenen belgeler ayrıca posta, faks veya e-mail olarak gönderilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME ÜCRETİ:  Yüztürklirası  (100,00 TL)

Halk Bankası Kayseri Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki 1241-06000018 numaralı hesabına yatırılacaktır. IBAN NO:TR280001200124100006000018  (İade edilmeyecektir.)

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

     18 - 28 Haziran 2019

            

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.    Adayların başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2.    Sonuçlar www.erciyes.edu.tr  web sayfasında duyurulacaktır.

3.    Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Öğrenim vizesi Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversitemize kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.

4.    Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Erciyes Üniversitesinin önceliğindedir. Erciyes Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerek görüldüğünde ek kontenjanlar da ilan edilebilir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenen adayların kayıtları iptal edilir.

 

ONLİNE BAŞVURU LİNKİ =  http://obp.erciyes.edu.tr/yabanci-uyruklu-ogrenci-basvuru-duyurulari/1/1/0

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından Öğrenci Kabulü Kontenjan Listesi İçin Tıklayınız.

2018-2019 eğitim - öğretim yılı yurtdışından öğrenci kabulü sonrasında yerleşen öğrencilerin yatıracakları Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri tutarları için TIKLAYINIZ.