2018-2019 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek-Madde 1) İle Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-Madde 1 uyarınca, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, üniversitemizde ki başvuracağı diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit ve yüksek olması gerekmektedir. (Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4  puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek isteği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda geçiş yapabilecektir.)
 2. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapılabilecektir. (ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa).
 3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de birinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabileceklerdir, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapamayacaklardır.
 4. Öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilecektir.( İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin tekrar yatay geçiş yapamayacaklardır.)
 5. 2018-ÖSYS sonucu ile  herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler Ek-Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapamayacaklardır.
 6. Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler, Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir.

B-BAŞVURU ESNASINDA YANINIZDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

 1. ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 2. LYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
 3. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; (öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu belge kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.)

NOT: Halen öğrencisi olduğunuz Üniversitenin İlk ve Acil Yardım programına kayıt yaptırırken verdiğiniz  birim yetkilisi tarafından   onaylanmış sağlık kurulu raporunun (boy ve kilo ölçümünü de  içeren) bir örneğini getirmeniz gerekmektedir.

 

NOT: Başvuru sırasında ibra edilmesi istenilen yukarıdaki belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru kayıt görevlisi tarafından belgeler kontrol edildikten sonra başvuru sahibine iade edilecek, herhangi şekilde bir belge alınmayacaktır.

 

C-BAŞVURU TARİHİ

    Başvuru Tarihi: 13-15 Ağustos 2018

 

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

 1. Başvurular: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına  şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

  Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız