2018-2019 Güz Yarıyılı için Üniversitemiz Ders Kayıtlarının Uzatılması İle İlgili Duyuru..

Üniversitemiz yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında süresi içinde ders kaydı yapamayan ve ders eklemek veya silmek isteyen öğrencilere 2 (iki) gün süreyle 04-05 Ekim 2018 tarihleri arasında ders kayıtlarını yapabilmelerine ve ders ekle/sil işlemi yapabilmelerine Üniversitemiz Senatosunun 28/09/2017 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü