2018-2019 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Kayıt Sonrası YEDEK Kontenjan Listeleri

2018-2019 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlarda Kayıt Sonrası Boş Kalan Kontenjanlara Yedek Adayların Başvuru ve Kayıt İşlemleri

  1. 2018-19 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılı Lisansüstü programlara yerleşen ‘ASIL’ adayların kayıtları tamamlanmış olup, yapılan incelemeler sonucunda lisansüstü programlarda kayıt sonrası boş kalan kontenjanlar belirlenmiştir. Program bazında boş kalan kontenjan sayılarına erişmek için lütfen tıklayınız.
  2. Boş kalan kontenjanlara daha önce ilan edilen listelerde ‘YEDEK’ olarak belirlenmiş adaylardan kayıt yaptırmak isteyenlerin 04.09.2018 Salı günü saat 16:00’a kadar bir dilekçe ile şahsen Erciyes Üniversitesi Öğrenci İşleri Merkezine başvurmaları gerekmektedir. (Dilekçenizde hangi programda Yedek aday olduğunuzu, iletişim adres ve telefonunuzu belirtiniz.)
  3. Daha önce ilan edilen listelerde YEDEK aday olarak belirlenmiş adaylardan yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar dilekçe vermeyen adaylar puanları yüksek olsa bile haklarından vazgeçmiş sayılır.
  4. 04.09.2018 Salı günü saat 16:00’a kadar verilen dilekçeler, süre bitimi sonrasında puan sırasına göre büyükten küçüğe dizilecek ve boş kalan kontenjan kadar aday Kesin Kayıt yaptırmak üzere Üniversitemiz Öğrenci işlerine davet edilecektir. Kesin kayıt için davet edilecek adayların listesi verilen dilekçelerin incelenmesi ve Kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesini müteakip (en geç 05.09.2018 Çarşamba Saat 09:00) https://ogrisl.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. (Duyurunun Erciyes Üniversitesi ana sayfasına aktarımı gecikebileceğinden dilekçe veren adayların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasını kontrol etmeleri gerekmektedir.)
  5. Kesin Kayıt Hakkı kazanan Yedek adayların kayıtları 05.09.2018 tarihinde Öğrenci İşleri Merkezimizde yapılacaktır.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı