2018-2019 GÜZ DÖNEMİ KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ (GANO) YEDEKTEN KAYIT HAKKI KAZANANLAR

2018-2019 GÜZ DÖNEMİ
KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ (GANO İLE) YEDEKTEN KAYIT HAKKI KAZANANLAR

AÇIKLAMALAR

  1. Kesin Kayıt Hakkı Kazanmış (ASİL) Öğrenciler, halen öğrencisi oldukları üniversiteden kayıtlarını KENDİLERİ SİLDİR-ME-YECEKTİR. Geldiğiniz Üniversitedeki kaydınız, Üniversiteniz ve Erciyes Üniversitesi arasında yapılacak resmi yazışmalar ile Erciyes Üniversitesine aktarılacaktır. Kesin Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt günü üniversitemize geldiklerinde YÖKSİS bilgi sistemi üzerinden geldikleri üniversitede kaydı olup olmadığı kontrol edilecek, geldikleri üniversitede kaydı olmayan adayların kesinlikle kaydı yapılmayacaktır.
  2. Kesin Kayıt Hakkı Kazanmış (ASİL) Öğrencilerden Kesin Kayıt İşlemi için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Eksik Belge ile kayıt kesinlikle yapılmayacaktır.
  3. Kesin Kayıt Hakkı Kazanmış (ASİL) Öğrencilerin Kayıt Tarihleri sonuç listesinde isminizin karşısında "KESİN KAYIT TARİHİ" sütünunda belirtilmiştir.  Kesin Kayıt hakkı kazanan aday kendisi için belirlenen Kesin Kayıt Tarihinde kaydını yaptırmadığı takdirde kayıt hakkını kaybedecek, hiçbir hak iddia edemeyecektir.
  4. Kesin Kayıt Hakkı Kazanmış (ASİL) Kesin Kayıt için Öğrenci İşleri Merkezimize gelmeden önce ONLINE ÖN KAYIT yaptırmaları gerekmektedir. ONLINE ÖN KAYIT BAŞLANGIÇ TARİHİ SONUÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR (Belirtilen tarihten önce ön kayıt yapılamaz).  ÖN KAYIT yaptırmadan Merkezimize gelen adayların kayıtları yapılmayacak, önce Ön Kayıt yaptırmaları istenecektir. ONLINE ÖN KAYIT işleminin nasıl yapıldığına dair bilgiye erişmek için lütfen tıklayınız…
  5. Online Ön Kayıt işlemleri internet üzerinden yapılacak, Kesin kayıt işlemi Erciyes Üniversitesi Öğrenci işleri Merkezinde yapılacaktır.

 

Erciyes Üniversitesi 2018-19 Güz yarıyılı kurumlararası yatay geçiş yedekten kayıt hakkı kazanan aday listeleri için tıklayınız. (Listede başvurduğunuz bölüm ismi yok ise o bölümü yerleşen bütün adaylar kayıt yaptırmış dolayısıyla yedek çağrılmamıştır)

 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER (İSTENİLEN BELGELER)


1. Bir adet vesikalık fotoğraf (Vesikalık fotoğrafınızı mektup zarfı içine koyunuz ve zarfın üzerine TC Kimlik Numaranızı, Adınızı ve Soyadınızı yazınız.)
2. Kayıtlı olduğunuz üniversiteden almış olduğunuz Öğrenci Kimlik Kartı (Öğrenci Kimlik Kartınızı vesikalık fotoğrafınızın bulunduğu zarfın içine koyunuz.) Öğrenci Kimlik kartınızı kabettiyseniz, yerel bir gazeteye kayıp ilanı verip, ilanın çıktığı gazeteyi getirmeniz gerekmektedir. Üniversiteniz size öğrenci kimlik kartı vermediyse, size öğrenci kimlik kartı verilmediğine dair Üniversitenizden resmi yazı getirmeniz gerekmektedir.
3. Sorumlu olduğunuz bütün dersleri ve bu derslerden aldığınız notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi-Transkript)
4. Öğrencisi olduğunuz kurumdan alacağınız onaylı eğitim-öğretim planı
5. Öğrencisi olduğunuz kurumdan aldığınız derslerin onaylı içerikleri
6. Üniversite sınavına girdiğiniz yıla ait ÖSYS Yerleştirme Belgesi (Bu belge özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara ve Meslek Yüksek Okulu programlarına başvuran adaylardan istenmemektedir.)
7. Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanını gösterir, kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız onaylı belge (Bu belge sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylardan istenmektedir.)
8. Özel Yetenek Sınavı En Yüksek Yerleştirme Puanını gösterir, kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız onaylı belge (Bu belge sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylardan istenmektedir.)
9. Lise Diplomasının aslı ya da onaylı örneği (Bu belge sadece Meslek Yüksek Okulu programlarına başvuran adaylardan istenmektedir)
10. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde %10’luk başarı dilimine girdiğinizi gösterir onaylı belge (Bu belge sadece ikinci öğretimde okumakta olup Üniversitemiz Normal Öğretim programlarına başvuran adaylardan istenmektedir.)
11. Hazırlık sınıfında başarılı olduğunuza ya da Hazırlık sınıfından Muaf olduğunuza dair belge (Bu belge sadece zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara başvuran adaylardan istenmektedir. Hazırlık sınıfı okumadıysanız ya da hazırlık sınıfında başarısız olduysanız bu belgeyi getirmek zorunda değilsiniz. Fakat belge getirmediğiniz takdirde başvurduğunuz programın başvurduğunuz sınıfında zorunlu hazırlık sınıfı var ise hazırlık sınıfına kaydınız yapılacaktır.)
12. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; (öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Halen öğrencisi olduğunuz Üniversitenin İlk ve Acil Yardım programına kayıt yaptırırken verdiğiniz birim yetkilisi tarafından onaylanmış sağlık kurulu raporunun (boy ve kilo ölçümünü de içeren) bir örneğini getirmeniz gerekmektedir.)
13. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi (Uçak Mühendisliği Bölümü hariç) bölümlerine kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması ve kayıt esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. (Kayıtlı olduğunuz Üniversiteye kayıt yaptırırken almış olduğunuz rapor tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmenizi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeliniz olmadığını belgeleyen heyet raporu ise Üniversitenizden bu belgenin onaylı kopyasını getirebilirsiniz.)
14. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinde uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programlara devam edemezler.