2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

            “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında Üniversitemiz örgün eğitim ve ikinci eğitim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve  son başvuru tarihi aşağıda belirtilmiştir.

A-BAŞVURU ŞARTLARI

1. Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında (fakülteden fakülteye veya yüksekokuldan yüksekokula) Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına ve Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3. Yatay geçiş için öğrencinin;

 1. Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.
 2. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 2.30 ve 100’lü sistemin uygulandığı üniversitelerden gelen öğrenciler için en az 60 olması gerekir.
 3. Disiplin cezası almamış olması gerekir.

4. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesi;

 1. Lisans programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerin Üniversiteye Giriş Puanının 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %70’i ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 100’lük sistem dönüştürülmüş şeklinin %30’u toplanarak, Yatay Geçiş Puanı belirlenir.
 2. Ön lisans programlarına yatay geçiş için başvuran ve sınavsız geçiş ile gelen öğrencilerin Yatay Geçiş Puanları; Lise Diploma Notunun 100’lü sisteme dönüştürülmüş şeklinin %50’si ile Genel Akademik Not Ortalamasının (GANO) 100’lük sisteme dönüştürülmüş şeklinin %50’si toplanarak elde edilir.
 3. Her sınıf için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl aday yatay geçiş puanına göre sıralanır. Aynı usulle asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenip ilan edilir.

 5. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

6. Yurtdışı yükseköğretim programlarından yatay geçişler; “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 14. maddesindeki esaslara bağlı olarak yapılır. Yurt dışı yatay geçiş kontenjanları yurt içi yatay geçiş kontenjanlarının yarısını geçemez.

Tıp Fakültesi Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler İçin Tıklayınız

B-İSTENEN BELGELER

 1. Lise Diploması Onaylı örneği. (Sadece Ön Lisans Başvurusunda İstenilecektir.)
 2. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi)
 3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 4. ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) (Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bölümlerine başvuruda bulunacak adayların Kayıtlı oldukları Üniversiteden alacakları Yerleştirme Puanlarını gösteren belge)
 5. Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin onaylı içerikleri.
 6. Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programına kayıt yaptıracak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; (öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

 

NOT: Halen öğrencisi olduğunuz Üniversitenin İlk ve Acil Yardım programına kayıt yaptırırken verdiğiniz  birim yetkilisi tarafından   onaylanmış sağlık kurulu raporunun (boy ve kilo ölçümünü de  içeren) bir örneğini getirmeniz gerekmektedir.

Tıp Fakültesi Başvuru Şartları ve İstenilen Belgeler İçin Tıklayınız.

 

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

BAŞVURU TARİHİ

DEĞERLENDİRME TARİHİ

SONUÇ İLAN TARİHİ

KESİN KAYIT TARİHİ

YEDEK KAYIT TARİHİ

 

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

SONUÇ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

TÜM BİRİMLER

06-08-2018

10-08-2018

13-08-2018

16-08-2018

17-08-2018

03-09-2018

07-09-2018

12-09-2018

14-09-2018

TIP FAKÜLTESİ 09-07-2018 13-07-2018 16-07-2018 20-07-2018 27-07-2018 30-07-2018 03-08-2018 06-08-2018 10-08-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru ve kayıt işlemleri son başvuru ve kayıt tarihinde,  mesai saati bitimine kadar yapılabilir.

YATAY GEÇİŞLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir
 2. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.  Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 3. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.
 4. Başvurular Tıp Fakültesi hariç Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Öğrenci İşleri Merkezi Binası) şahsen yapılacaktır.  Posta ile yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Tıp Fakültesi için başvurular dekanlığa şahsen yapılacaktır.)
 5. Son başvuru tarihinden sonra kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

 

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız