2018-2019 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sonunda Tek Ders Sınav Hakkı Verilmesi Hakkında

Üniversitemiz Senatosunun 01/08/2019 tarihli ve 16 sayılı toplantısında 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Erciyes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 16. Maddesinin (g) bendi “Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç tek dersi kalan öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir” hükmü gereğince 2018- 2019 eğitim öğretim yılı yaz okulu sonunda tek ders sınavına girme şartlarını sağlayan öğrencilere Hukuk Fakültesi tek ders sınavı ile birlikte 12 Eylül 2019 tarihinde tek ders sınavı yapılmasına karar verilmiştir.  

 

Mezun olabilmek için ‘’TEK DERS’’ i kalıp (devamını almış olmak şartı ile) tek ders sınavına girecek öğrencilerimizin işlemleri ÖBİSİS üzerinden yapılacaktır. 

Öğrencilerimiz bütün notları açıklandıktan sonra ÖBİSİS üzerinden sınav tarihine en geç 3 gün (09 Eylül 2019) kalana kadar ‘’tek ders sınavına girmek istiyorum’’ butonunu işaretlemek sureti ile tek ders sınavına girebileceklerdir. Okullara tek derse girmek istiyorum talebi ile dilekçe verilmesine gerek yoktur. (Problem yaşayan öğrencilerimizin çözüm için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.)

Çift anadal / yandal öğrencisi olup çift anadal /yandal programından tek ders sınavına girecek öğrencilerimiz öncelikle transkriptleri ile birlikte çift anadal / yandal yaptıkları bölüme başvurarak tek derse kaldıklarına dair bölümden yazı getirip işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızda yaptıracaklardır. 

Tüm öğrenci ve öğretim elemanlarımıza duyurulur.

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ