2017 DGS - Ek Yerleştirme sonucunda Üniversitemize yerleşen öğrencilerin kayıtları hakkında duyuru.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

         2017-DGS Ek Yerleştirme sonucunda, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt işlemleri 07-13  Kasım 2017 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Merkezi Binasında Öğrenci işleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

                                                                                                   

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-) Adayın mezun olduğu Meslek Yüksekokulu diploması veya Çıkış Belgesi.(Aslı.)

2-) Erkek adaylardan 1995 ve daha eski doğumlu olanların askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge. (Askerlik Şubelerinden alınacak)

3-) 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.  

4-) Nüfus Cüzdan fotokopisi 

5-) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  bölümlerine kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekmektedir.

6-) İlahiyat Fakültesi İlahiyat bölümüne kayıt yaptıracak adayların, Türkiye’deki İlahiyat önlisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

7-)  Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programlara devam edemezler.

8-) “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacaktır.

9-) Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli ve 5378  sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1-)  Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-)  Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. 

3-)  Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 

4-)  Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.