2017-2018 Uluslararası İlahiyat Programı Çerçevesinde Üniversitemize Kayıt Yaptıracak Öğrenciler Hakkında Önemli Duyuru

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

           

Uluslararası İlahiyat Programı çerçevesinde; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında  Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, kesin kayıt  işlemleri 11 - 15 Eylül  2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Merkezi Binasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.

           

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Öğrenim vizesi alınmış pasaportun Türkçe’ye çevrili onaylı örneği (Öğrenim vizesini, Türkiye dışından gelen adaylar Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alabilirler),  

2-İkamet Tezkeresi onaylı örneği.

3-Lise diplomasının veya lise çıkış belgesinin Türkçe’ye çevrilmiş onaylı sureti ve lise diplomasının veya çıkış belgesinin aslı,

4-Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yada ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınacak “Denklik Belgesi”

5-Resmi Transkript (Not Dökümü): Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğünce onaylanmış resmi transkript. Transkriptin ayrıca Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği de kayıt sırasında verilecektir.

6-4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1-)  Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-)  Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

3-)  Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4-) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.